אסטרטגיה ופיתוח כלכלי

אסטרטגיה ופיתוח כלכלי

אודות

היחידה לאסטרטגיה ולפיתוח כלכלי שמוקמת בימים אלו היא תוצר של עבודה ממושכת שהוביל האשכול מול הממשלה בשיתוף גורמים נוספים מהאזור.
היחידה מבוססת על "תוכנית צפון" המתייחסת להחלטת הממשלה מינואר 2017 לקידום פיתוח כלכלי וחברתי מצפון לחיפה.

על הפרויקט
הפרויקט הוקם במטרה לתת מענה למספר כשלים אזוריים, שחלקם זוהו כחלשים ולוקים בחסר גם ביחס לנתונים הארציים:
• חוסר במידע היוצר קושי בתכנון, בגיוס משאבים ובהוצאתן לפועל של תוכניות אזוריות בצורה יעילה וברת-תוצאות.
• מתן מענה מפוזר ובלתי יעיל למיזמים אזוריים בתחום התמ"ר (תזונה מקדמת רפואה).
• פער גדול גם ביחס לממוצע הארצי, בין הצורך האזורי במקצועות עתירי ידע לבין העסקת עובדים בתחומים אלו.
• פער בין זכאות להטבות מדינה לבין מיצוים בפועל של מענקים ושל זכויות שונות.
• קושי במשיכת פעילות כלכלית בשכר גבוה למרות ואולי בגלל ריבוי ביוזמות מקומיות שיעילותן לוקה בחסר.
• מחסור בתשתיות אזוריות חיוניות לצמיחה בתחומי התחבורה, האנרגיה, הבינוי והשיכון והתקשורת.
לטובת הפיתוח הכלכלי האזורי, הוחלט על עבודה בארבעה מישורי פעולה עיקריים שכולם קשורים ותומכים זה בזה: פיתוח התעשייה, קידום ההתיישבות והקליטה, פיתוח תמ"ר, גיוס ופיתוח משאבים.
כל הפעילות הנוגעת לגיבושה של אסטרטגיה אזורית לפיתוח כלכלי, מבוססת על מידע ועל נתונים שנאספו באמצעות ביצועם של סקרים שונים ובעבודת שטח שיטתית.

תוכנית תמ"ר (תזונה מקדמת רפואה)
הרעיון העומד בבסיסה של תוכנית צפון הוא לחזק ולמנף חוזקות אזוריות. מטרתה של תוכנית תמ"ר היא לחזק משאבים קיימים בתחום התזונה הבריאה, נושא שנודעת לו חשיבות רבה, ושזוכה להכרה עולמית.
התשתיות הקיימות באזור הגליל העליון ורמת הגולן מסוגלות לספק מענה נרחב לכל טווח התחומים הנקשרים בתזונה, החל מהגידולים החקלאיים שהאזור משופע בהם, דרך תעשיות המזון, ועד מעבדות המחקר והפיתוחים המדעיים בתחומי החקלאות, המזון ואף בתחומי הרפואה והרפואה המונעת. כל אלה מקבלים ביטוי נרחב באזורינו בין השאר בדמותם של שפע מכוני מחקר אקדמיים ואחרים ומוסדות להשכלה גבוהה הפועלים פה.
לאור כל אלו, ברור שהכול קיים ומצוי תחת ידינו, וכל שנדרש הוא תוכנית-על שתגדיר את המטרות, תיצור את החיבורים ואת שיתופי הפעולה, ותאגם ותגייס משאבים כלכליים ואחרים שיביאו לפריצת דרך של ממש.
לא בכדי, נושא התמ"ר הוא הנושא שמקבל את מירב תשומת הלב הממשלתית במסגרת תוכנית צפון.

שני הנושאים הנוספים עליהם אמון האשכול במסגרת תוכנית צפון קשורים לפיתוח ההתיישבות ולפיתוח התעשייה, בתחום השני נמצא כי ישנן זכויות והטבות שאינן ממוצות ושאם יופצו ויקודמו בצורה נכונה, צפויות לעודד ולהקל על הבאת משקיעים לאזורינו, וליצור גידול במקומות תעסוקה בתחומים ובשכר שהוגדרו כרצויים ונדרשים לצורך פיתוח וקידום האזור בכללותו, לרבות פיתוח התיישבותי.

מטרות

תכנון אזורי וקבלת החלטות המבוססות על איסוף מידע ועל נתונים המתעדכנים כל העת

הגדלת היצע המשרות בשכר גבוה במקצועות עתירי ידע

גידול במיצוי הטבות מדינה קיימות לתעשייה ולחברות עתירות ידע

משיכת פעילות כלכלית חדשה והגדלת מגוון מסגרות ההכשרה שיתנו מענה תואם לתחומי העיסוק המתהווים באזור

יצירת מערכת סביבתית תומכת ומתן מענה יעיל לפעילות אזורית בתחום התמ"ר (תזונה מקדמת רפואה)

צוות

נעמה אסרף

מנהלת תחום חדשנות ודיגיטציה

naama@eastgalil.org.il