פיתוח כלכלי אזורי

אסטרטגיה ופיתוח כלכלי

אודות

מטרת העל: גיבוש מנועי צמיחה כלכליים – חברתיים ויצירת חיבור בין מגזרי תוך השקעה בהון האנושי ופיתוח מקומות תעסוקה איכותיים לצד יצירה וקידום תשתיות לפיתוח כלכלי ברשויות האשכול.

 

תכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי אזורי ויצירת פורום כלכלי אזורי.

מטרה: האצת הפיתוח הכלכלי, קידום תוכניות אזוריות וגיוס משאבים.

הגדרת מנועי צמיחה בעלי יכולת הטמעה בטווחי זמן שונים (קצר, בינוני וארוך טווח) תוך בניית שותפי פעולה אזוריים, הגדרת שפה ונרטיב מוסכמים לאזור כולו כולל הכנת תוכניות עתידיות לגידול במשאבים
תוספתיים המשמשים פיתוח כלכלי בר קיימא וטיוב שירותים מוניציפליים באמצעות ייזום ומענה לקולות קוראים.

  •  מרכז ידע אזורי: הקמת מרכז ידע אזורי לקידום איכות החיים בגליל המזרחי.
  • מנהלת אגרי- פודטק אזורית: קידום ומיצוב הגליל המזרחע כמוקד מצויינות וחדשנות עולמי בתחומי האגריטק והפודטק.
  • מנהלת תכנון אזורית – בהקדמה: בניית תשתית לשיתופי פעולה וקידום מדיניות אזורית בנושאי תכנון רוחביים.
  • אנרגיה: קידום ייצור אנרגיה מתחדשת במרחב האשכול.
  • שוק איכרים אזורי גליל גולן: חיזוק הכלכלה, עסקי החקלאות המקומית והתרבות האזורית.
  • סל שירותים לרשויות: תיירות ותרבות: הגדלת הכנסות הרשויות מאירועי תיירות ותרבות על ידי הגדלת המשתתפים באיורעים וצמצום עלויות.
  • Welcome – צמחיה דמוגרפית כמקדמת פיתוח כלכלי אזורי –  יצירת מעטפת קליטה וגיבוש פתרונות אזוריים לחסמים המגבילים משיכת הון אנושי בתחומי הרפואה והטכנולוגיה במרחב.
  • מכרזים והתקשרויות: הפיכת האשכול לשחקן רלוונטי המסייע בקידום צרכי ליבה משותפים ותרגומם הלכה למעשה למכרזים משותפים להשגת יעילות כלכלית.
  • מאגרי נתוני לקוחות אזורי : קידום הכלכלה המקומית וצמצום עלויות לרשויות האשכול.
  • תעסוקה אזורית- בהקדמה: קידום התעסוקה במרחב האשכול.

 

ראש רשות מוביל תחום פיתוח כלכלי – ראש עירית קרית שמונה, אביחי שטרן

 

 

מטרות

גיבוש מנועי צמיחה כלכליים- חברתיים ויצירת חיבור בין מגזרי תוך השקעה בהון האנושי ופיתוח מקומות תעסוקה איכותיים לצד יצירה וקידום תשתיות לפיתוח כלכלי ברשויות האשכול

האצת הפיתוח הכלכלי, קידום תוכניות אזוריות וגיוס משאבים

גידול במיצוי הטבות מדינה קיימות לתעשייה ולחברות עתירות ידע

משיכת פעילות כלכלית חדשה והגדלת מגוון מסגרות ההכשרה שיתנו מענה תואם לתחומי העיסוק המתהווים באזור

יצירת מערכת סביבתית תומכת ומתן מענה יעיל לפעילות אזורית בתחום התמ"ר (תזונה מקדמת רפואה)

צוות

ניצן סלע בלום

מנהלת אגף פיתוח כלכלי אזורי

[email protected]