ניהול פסולת אזורי

אודות

במסגרת השירותים לתושב שמעניק אשכול גליל מזרחי לרשויות החברות בו, מציע האשכול מערך יעיל ומתקדם לפינוי הפסולת היישובית.

מערך פינוי האשפה של האשכול מנצל את יתרון הגודל ואת היכולת לאגם משאבים במטרה לצמצם בעלויות פינוי הפסולת, לייעל בצורה משמעותית את השרות שמעניקות הרשויות לתושבים, ולתרום לאיכות הסביבה ולנראות של יישובי האשכול.

 

מערך פינוי הפסולת האזורי החדיש נבנה בהמשך לסקרים שביצע האשכול, במטרה למפות ולמקד את הצרכים ואת האתגרים הקיימים בתחום פינוי הפסולת, ולתת מענה מדויק ונכון לשירות חשוב זה.

כל הפתרונות המסופקים כיום על ידי מערך פינוי הפסולת האזורי, נותנים מענה לשורה של בעיות קיימות שמוכרות היטב לרשויות.

 

לצורך השיפור במערך הפסולת האזורי פורסם מכרז במסגרתו נבחרו שלושה קבלנים לפינוי פסולת ונקבעו תעריפים מוזלים לביצוע העבודה. (מחירי מקסימום לפינוי טון אשפה).

יתרון הגודל אפשר אף הצטיידות במערך אכיפה ובטכנולוגיות חדישות לצורך התייעלות, בקרה על תהליך איסוף האשפה וטיפול בפסולת שנאספה.

כחלק ממערך הבקרה המתקדם על תהליך הפינוי, ניתן לבצע כיום מעקב הדוק ורצוף אחר מיקומו של רכב פינוי האשפה, לקבל התראות על יציאה מחוץ לשטח העבודה, לנטר את משקל האשפה שנאספה ברמת כלי האצירה הבודד, ואף לבצע בקרה על איכות העבודה באמצעות מערך מצלמות המותקן על המשאיות ומשגר תמונות 'לפני' ו'אחרי' ההעמסה.

בנוסף, המערכת מאפשרת לדעת בכל רגע נתון איזה חלק של העבודה כבר נעשה ואיזה חלק עוד נותר לביצוע.

על מנת לבקר את עבודתם של הקבלנים, לנטר את הבעיות בשטח ולוודא את ביצוען של תוכניות העבודה ברשויות כמתוכנן, גייס האשכול לשורותיו חמישה מפקחים שתפקידם לפקח על תהליך הפינוי ולבקר אותו: 3 מפקחי שטח שמחולקים לגזרות הבאות: גולן, אצבע הגליל וגליל הררי, רכז תפעולי ומפקח של תחנת המעבר עין זיתים.

אחת ההשלכות החשובות של הטכנולוגיה הנלווית למערך איסוף הפסולת ביישובים ושל מערך הבקרה והאכיפה בכללותו, היא שהרשויות שנהנות מהשירות, משלמות במדויק עבור משקל האשפה האמתי שנאסף.

כיום נהנות כל 18 הרשויות משירותי פינוי הפסולת שמעניק האשכול.

 

מטרות

.

ניצול יתרון הגודל לטובת התייעלות והוזלה בעלויות פינוי הפסולת

מתן שירות טוב יותר לתושבי האשכול בתחום פינוי הפסולת

טיפול ירוק בפסולת האזורית ותמיכה בשמירה על איכות הסביבה

צוות

חיים אלמליח

מנהל אגף איכות סביבה ופסולת

haim@eastgalil.org.il

מריאנה רולדן

מפקחת איכות הסביבה אזור גולן

mariana@eastgalil.org.il

תהילה שי ביטון

מפקחת איכות הסביבה אזור אצבע הגליל

tehila@eastgalil.org.il

שגיא נוימן

מפקח כללי ניהול פסולת אזורי

sagi@eastgalil.org.il

מוחמד זנגרייה

מפקח תחנת מעבר עין זיתים

mohamad@eastgalil.org.il