ניהול פסולת אזורי וקיימות

ניהול פסולת אזורי

אודות

האגף לניהול פסולת אזורי וקיימות מספק שירותים מוניציפליים משותפים לרשויות ובכך מנצל את יתרון הגודל ומאפשר התייעלות כלכלית ותפעולית, פיתוח שירותים חדשים, טיוב שירותים קיימים וצמצום פערים בין הרשויות המקומיות.

האגף מציע לרשויות האשכול מערך יעיל ומתקדם לפינוי הפסולת היישובית.

מערך פינוי והטמנת הפסולת של האשכול מנצל את יתרון הגודל ואת היכולת לאגם משאבים במטרה לצמצם בעלויות פינוי הפסולת, לייעל בצורה משמעותית את השרות שמעניקות הרשויות לתושבים, ולתרום לאיכות הסביבה ולנראות של יישובי האשכול.

מערך פינוי והטמנת הפסולת האזורי החדיש נבנה בהמשך לסקרים שביצע האשכול, במטרה למפות ולמקד את הצרכים ואת האתגרים הקיימים בתחום פינוי הפסולת, ולתת מענה מדויק ונכון לשירות חשוב זה.

לצורך השיפור במערך הפסולת האזורי פורסם מכרז במסגרתו נבחרו שלושה קבלנים לפינוי פסולת ונקבעו תעריפים מוזלים לביצוע העבודה. (מחירי מקסימום לפינוי טון אשפה).

יתרון הגודל אפשר הצטיידות במערך אכיפה ובטכנולוגיות חדישות לצורך התייעלות, בקרה על תהליך איסוף האשפה וטיפול בפסולת שנאספה.

כחלק ממערך הבקרה המתקדם על תהליך הפינוי, ניתן לבצע כיום מעקב הדוק ורצוף אחר מיקומו של רכב פינוי האשפה, לקבל התראות על יציאה מחוץ לשטח העבודה, לנטר את משקל האשפה שנאספה ברמת כלי האצירה הבודד, ואף לבצע בקרה על איכות העבודה באמצעות מערך מצלמות המותקן על המשאיות ומשגר תמונות 'לפני' ו'אחרי' ההעמסה.

בנוסף, המערכת מאפשרת לדעת בכל רגע נתון איזה חלק של העבודה כבר נעשה ואיזה חלק עוד נותר לביצוע.

על מנת לבקר את עבודתם של הקבלנים, לנטר את הבעיות בשטח ולוודא את ביצוען של תוכניות העבודה ברשויות כמתוכנן, גייס האשכול לשורותיו ארבעה מפקחים שתפקידם לפקח על תהליך הפינוי ולבקר אותו: רכז תפעולי ומפקח איסוף אשפה, מפקח של תחנת המעבר עין זיתים, פקחית אכיפה סביבתית ומפקחת איסוף אשפה ברשויות.

אחת ההשלכות החשובות של הטכנולוגיה הנלווית למערך איסוף הפסולת ביישובים ושל מערך הבקרה והאכיפה בכללותו, היא שהרשויות שנהנות מהשירות, משלמות במדויק עבור משקל האשפה האמתי שנאסף.

בשנת 2021 הרחיב האגף את פעילותו ובחודש יוני יחל פיילוט פיקוח ואכיפה סביבתית במועצה אזורית מרום הגליל ובשלב ב' תורחב הפעילות לכל הרשויות שיבקשו להצטרף לשירות.

בתחילת חודש יולי תתחיל לפעול משאית לשטיפת פחים ברשויות האשכול כחלק משיפור השירות לתושב ושמירה על חזות וסביבה נקייה.

האגף ניגש לשני קולות קוראים בשני תחומים שעד היום לא קיבלו מענה שלם ברמה האזורית, פסולת בניין ופסולת חקלאית.

כיום נהנות 17 רשויות משירותי פינוי הפסולת שמעניק האשכול.

 

איכות סביבה וקיימות

פעילות משותפת של רשויות האשכול בתחום איכות הסביבה והקיימות, מייצרת הזדמנויות להתייעלות כלכלית חברתית וסביבתית.

האשכול פועל בתחום זה במספר מישורים:

  • מערך טיפול בפסולת ביתית.
  • מערך טיפול בפסולת הבניין.
  • מערך טיפול בפסולת חקלאית.
  • טיפול במשק הקרטונים -בקרוב.
  • פסולת אלקטרונית – בקרוב.
  • אכיפה סביבתית.

מערך טיפול בפסולת ביתית

האשכול מפעיל היום מערך לאיסוף ופינוי פסולת ביתית ברשויות האשכול, כל המשאיות הפועלות מנוטרות. האשכול משמש כמכפיל כוח לרשויות בתהליכי פיקוח על הקבלנים הפועלים בשטח.

מערך טיפול בפסולת הבניין 

האשכול, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה מפעיל שירות ייחודי לתושבי רשויות האשכול, במסגרתו, התושבים, היזמים והקבלנים באזור יכולים להזמין שירות הצבת מכולה ופינויה לאתר מוסדר.

על מנת להיאבק בהשלכה פיראטית של פסולת בניין בשטחים הפתוחים באזורנו. מהלך זה ישפר משמעותית את המרחב הסביבתי באזורינו דורות קדימה וישמור על האזור נקי וירוק.

מערך טיפול בפסולת החקלאית

בימים אלה מקדם האשכול שירות חדש לחקלאי האשכול- איסוף וטיפול בפסולת החקלאית.

השירות יינתן ישירות לחקלאי בהתאם לצרכיו. בין השירותים: קיצוץ גזם חקלאי במקום, איסוף ופינוי גזם חקלאי ועוד.

אכיפה סביבתית

האשכול החל להעניק שירותי אכיפה סביבתית במועצה אזורית מרום הגליל. היום מנוהלת יחידת האכיפה הסביבתית בשיתוף עם אשכול גליל מזרחי והיא פועלת בצורה אזורית מתוך כוונת התרחבות.

 

מטרות

איגום משאבים, פיתוח וייעול שירותים אזוריים תוך מימוש היתרון לגודל, שיפור השירות לתושב, קידום תחומים בראיה חוצת גבולות מוניציפליים.

ניצול יתרון הגודל לטובת התייעלות והוזלה בעלויות פינוי הפסולת

מתן מענה שלם לכל סוגי הפסולת במרחב האשכול

קידום פתרון קצה אזורי לטיפול בפסולת

שיפור תשתיות והצטיידות  בתחום הפסולת ברמה המקומית והאזורית

צוות

חיים אלמליח

מנהל אגף איכות סביבה ופסולת

[email protected]

שגיא נוימן

מנהל תחום פסולת עירונית, אכיפה ומכרזים

[email protected]