אודות

כל הספורט במרחב 1

מטרת העל של תחום הספורט באשכול גליל מזרחי הינה להטמיע תפיסת ספורט אזורית תוך איגום כוחות ומשאבים לקידום ספורט עממי ומקצועי כחלק מקיום אורח חיים בריא. זאת ניתן לעשות באמצעות חיזוק שיתופי הפעולה וחיבור רשויות האשכול להגדלת ההזדמנויות במרחב לקהלי יעד רחבים.

קידום ספורט ואורח חיים בריא

ספורט ובריאות הינם כלים שלובים. האשכול מקדם בריאות על ידי שילוב של פעולות חינוכיות וארגוניות בשיתוף הרשויות המקומיות, קבוצות ספורט וקהילות במרחב האשכולי להגברת השליטה על הבריאות ושיפורה תוך שינוי עמדות שינוי התנהגות, שינויים חברתיים ושינויים סביבתיים. כמו גם, עידוד, הגדלה והנגשה של שירותים בתחום הספורט על ידי רשויות האשכול.

תכנית קידום הספורט ואורח חיים בריא באשכול מתמקדת בעיצוב מדיניות הספורט האזורי במסגרת פורום מנהלי מחלקות הספורט מרשויות האשכול. קידום תקציבים תוספתיים ממשרדי הממשלה וגופי ספורט שונים לרבות חסויות מהמגזר הפרטי וקיומם של אירועי ספורט אזוריים בהובלת האשכול ובשותפות הרשויות.

יעדי תחום הספורט באשכול הם:

< ייצור שותפויות בין רשויות האשכול וגורמים חיצוניים ותוכניות שיעצימו את ענפי הספורט ברמה האזורית ויקדמו בין היתר ספורט נשים.
< מיפוי כלל תחומי הספורט באשכול וגיבוש תכנית אסטרטגית אזורית משותפת וועדת היגוי לתחום הספורט באשכול.
<פיתוח אירועי ספורט אזוריים והנגשת אירועים מקומיים לכלל תושבי האשכול.
< קידום פעילויות ספורט לאנשים עם מוגבלויות בשגרה ובאירועי שיא ארציים

< יצירת מענה לשיפור ושימור מאמני ענפי הספורט במרחב, ביצוע הכשרות, קיום לימודי תעודה בתחומי השחייה, כדורסל, כדורגל,אתלטיקה ותחומים נוספים בהמשך.
< סיוע לרשויות בהנגשה של שירותי הספורט ופתיחת אזורי הרישום תוך איגום משאבים.
< קידום אירועי ספורט אזוריים ואירועי ספורט לאומיים.
< מיתוג 5ע נפי ספורט באשכול בהם תעשה עבודה ופעילות מוגברת – ספורט נשים, ריצה,שחייה, טניס, אוכלוסיית הצרכים המיוחדים.

ראש רשות מוביל ספורט – ראש מועצה מקומית עין קיניא, ואיל מוגרבי.

מטרות

הטמעת התפיסה האזורית תוך איגום כוחות ומשאבים לקידום ספורט עממי ומקצועי כחלק מקיום אורח חיים בריא

 

חיזוק שיתופי הפעולה וחיבור רשויות האשכול להגדלת ההזדמנויות במרחב לקהלי יעד רחבים

קידום אירועי ספורט אזוריים ולאומיים והנגשת אירועים מקומיים לכלל תושבי האשכול

קידום פעילויות ספורט לאנשים עם מוגבלויות

יצירת מענה לשיפור ושימור מאמני ענפי הספורט, ביצוע הכשרות, קיום לימודי תעודה בתחומי השחייה, כדורסל, כדורגל, אתלטיקה ועוד

בדיקה

צוות

ניצן סלע בלום

מנהלת אגף פיתוח כלכלי אזורי

[email protected]

יסמין ארנון מנשרוב

מתכללת בריאות אזורית

[email protected]