בריאות

אודות

מטרת העל של תחום הבריאות באשכול גליל מזרחי הינה כינון שפת קידום הבריאות האזורית במרחב האשכול ברמה הרשותית, המקצועית והפרטנית, על ידי יצירת תשתית מקצועית ורב מערכתית שתוביל, תתכנן ותבצע תוכניות לקידום בריאות, תעודד שיתופי פעולה, תאגם משאבים ותייצר דרכי פעולה חדשניות המצמיחות סוכני שינוי במרחב האשכולי.

יעדי תחום הבריאות באשכול הינם:
< ביסוס והרחבת תוכניות מובילות בקידום בריאות ברשויות והפיכתן לאזוריות על ידי עידוד שיתופי פעולה ולמידת עמיתים במטרה להביא למיקסום סל הפתרונות המאפשרים הזדקנות מיטבית בקהילה, תוך פיתוח סל שירותים מקצועיים ומגוונים לאוכלוסיית הוותיקים ובהתאם לצרכיהם
< עידוד יזמות אזרחים ותיקים, הנגשת פעילות הרשויות הרלוונטית לציבור הוותיקים, הגברת מודעות לפעילויות רשויות והגדלת מעגל המשתתפים באמצעות "כאן ביחד" – פלטפורמה דיגיטלית אזורית לקידום תעסוקה לאזרחים ותיקים,עידוד יוזמות הקשורות בפעילות גופנית ואורח חיים בריא.
< הובלה והעצמה של אזרחים ותיקים במרחב האשכול באמצעות החממה להתפתחות – הובלת תוכנית החממה, ליווי הרשויות ובעלי התפקידים בהן, ליווי משתתפי התוכנית וקידום ביצוע הפרויקטים ברמה המקומית והאזורית.

< מיקסום סל הפתרונות המאפשרים הזדקנות מיטבית בקהילה על ידי ביצוע מיפוי, הטמעת תהליכים אסטרטגיים וקידום מדיניות בנושא אוכלוסיות הוותיקים ברשויות האשכול עם הגורמים הרשותיים והמקצועיים
באמצעות עיצוב אבני דרך לקידום תחום ההזדקנות המיטבי במרחב אשכול והטמעתו בהאקתון הגיל השלישי.

< הפעלת זירת קידום בריאות מרכזית לפיה תבנה קהילת שותפים רב מקצועית ורב מגזרית.

< הרחבת שיתופי פעולה וגיוס משאבים, סיוע במיצוי משאבים ברשויות, מימוש סעיפי בריאות בהחלטות ממשלה.

ראש רשות מוביל תחום בריאות – ראש מועצה מקומית יסוד המעלה, אילן אור.

מטרות

צמצום פערי נגישות לשירותי בריאות וטיוב השירותים לכלל אוכלוסיית האשכול

מיסוד תפיסה מקדמת בריאות ברשויות האשכול

הובלה והעצמה של אזרחים ותיקים במרחב האשכול באמצעות "החממה להתפתחות" – מנהיגות אזורית מקדמת בריאות

הכשרת מקדמי בריאות לגיל השלישי

הובלה והעצמה של אזרחים ותיקים במרחב האשכול

בדיקה

צוות

ניצן סלע בלום

מנהלת אגף פיתוח כלכלי אזורי

Nitzan@eastgalil.org.il

יסמין ארנון מנשרוב

מתכללת בריאות אזורית

Health@eastgalil.org.il

אלה ברקוביץ

מובילת תחום תזונה אזורית

nutrition@eastgalil.org.il