תחומי פעילות

תחומי פעילות

כחלק מהמטרות שלשמן הוקם אשכול הגליל המזרחי, מפעיל האשכול שירותי ליבה שונים לתושב.

שירותי ליבה אלו נבחרו בקפידה בעקבות סקרים שביצע האשכול, וצרכים שעלו בפורומים ייעודיים של בעלי תפקידים רלוונטיים מהרשויות החברות באשכול.

מטרתם של שירותי  הליבה היא לספק מענה לאתגרים קיימים שנלמדו מהשטח בתחומים השונים, תוך איגום משאבים ושימוש ביתרון הגודל.