Welcome Med – Tech

על הפרויקט

 

משיכת הון אנושי בתחומי הרפואה והטכנולוגיה לגליל המזרחי

מטרת פרויקט  welcome למשוך הון אנושי בתחומי הרפואה והטכנולוגיה לגליל המזרחי, באמצעות בניית קהילה מבוססת מקצוע ופרופיל תעסוקתי גבוה; יצירת מעטפת ליווי אישי וקהילתי, בניית תהליכי קליטה מול רשויות והנגשת המידע אודות היישובים באשכול לצד חיזוק אפשרויות התעסוקה.

שותפים: רשויות האשכול, הפקולטה לרפואה, בתי החולים, קופות חולים, מכוני מחקר, קהילות הייטק, מכללות אקדמיות

תכנית עבודה:

הנגשת מידע באופן דיגיטלי ואישי

אתר אינטרנט אזורי שירכז את כלל המידע וחומרים שיווקיים מותאמים לקהילות הרלוונטיות

מעטפת רשותית

בניית תהליך קליטה ייעודי לרשות וליישוב מדריך התמצאות יישובי – תיק קליטה, נאמן קליטה מקומי, מעקב סטטוס נקלט במהלך שנה ועוד.

קהילה אזורית

בניית קהילה למתעניינים ולנקלטים החדשים "רוצים לעבור" קהילה דיגיטלית ואירועים ומפגשים פיזיים

צוות

ניצן סלע בלום

מנהלת אגף פיתוח כלכלי אזורי

Nitzan@eastgalil.org.il