תחבורה

על הפרויקט

קידום תחבורה ציבורית במרחב רשויות האשכול
מטרת העל של פרויקט זה הינה הגדלת הביקוש בתחבורה ציבורית באמצעות יצירת פתרון אזורי לתחבורה ציבורית מותאם למרחב הכפרי של הגליל המזרחי בדגש על:

<קיצור זמני נסיעה.

< הגדלת תדירות.

<ודיוק זמני הגעה בהתאם לצרכי השטח.

יעדי הפרוייקט:

< הכנת תכנית עבודה טווח קצר – דיוק הקיים בשטח (דוגמת קווי רפאים).
< גיבוש מודל הפעלה אזורי בתיאום עם הרשות לתחבורה ציבורית.

ראש רשות מוביל תחבורה – ראש מועצה מקומית יסוד המעלה,אילן אור.

מטרות

תקציב

2 מלש"ח משרד הפנים

צוות

קרן-אור עזרא

מנהלת אגף פרויקטים

keren-or@eastgalil.org.il

אילן אור

ראש מ.מ. יסוד המעלה