רשתות חוסן

על הפרויקט

 

אשכול רשויות גליל מזרחי מקדם פרויקט ליצירת שיתוף פעולה אזורי לחיזוק המוכנות והחוסן הקהילתי בשגרה ובחירום.

מטרה: יצירת שיתוף פעולה אזורי לחיזוק המוכנות והחוסן הקהילתי בשגרה ובחירום – תכלול צרכי החוסן של הרשויות והאזרחים בראיה אזורית ברחבי הגליל המזרחי וגיבוש מענים אזוריים בהתאם

אוכלוסיות יעד: אנשים עם מוגבלויות, אזרחים ותיקים, צעירים 18-35

לצפייה במצגת המפרטת את שלבי הפרויקט – לחץ כאן

במהלך החודשים האחרונים בוצע מיפוי בקרב רשויות באשכול, עמותות וארגונים במרחב על מנת לאתר פערים, צרכים ואתגרים של הרשויות במענים לאוכלוסיות אלה בחירום. לצפייה במיפוי לחץ כאן

 

שותפים – משרד העבודה והרווחה, המשרד לשוויון חברתי והסוכנות היהודית

 

ראש רשות מוביל תחום קהילה – יו"ר האשכול וראש מועצה אזורית מבואות החרמון, בני בן-מובחר

מובילת פרויקט רשתות חוסן – מנכ"לית מועצה אזורית גליל עליון, עדית חמל

רכזת פרויקט – נעה טרץ

 

מטרות

מטרת הפרויקט היא צמצום פערים בין אוכלוסיות ברשויות האשכול בתחום החוסן הקהילתי בשיגרה ובחירום, איגום משאבים והכרה במגוון האוכלוסיות והקהילות השונות במרחב, הצרכים והמאפיינים הייחודים שלהן והמוכנות שלהן למשברים ולחירום.

לו"ז

מצגת שלבי פרויקט רשתות חוסן כולל לוח זמנים – לחץ כאן 

הצוות

בני בן-מובחר

יו"ר אשכול וראש מ.א. מבואות החרמון

נורית צור רבינו

מנכ"לית האשכול

nurit@eastgalil.org.il

עידית חמל

מנכ"לית מ.א. הגליל העליון

IditH@galil-elion.org.il

נועה טרץ

עוזרת מנכ"לית

noa@eastgalil.org.il