רשתות חוסן

על הפרויקט

 

פרויקט מיוחד לתכלול צרכי החוסן של הרשויות והאזרחים בדגש על אוכלוסיית האזרחים הותיקים, אנשים בעלי מוגבלות וצעירים בראיה אזורית ברחבי גליל המזרחי וגיבוש מענים אזוריים בהתאם.

מטרת המיזם היא לבנות רשת אזורית, המחזקת את הקשרים בין עמותות, ארגונים, רשויות ושחקנים נוספים, הפועלים באזור הגליל המזרחי בשגרה, ולאפשר את פעילותם המיטבית בזמני חירום ביחס לשלוש אוכלוסיות: בעלי מוגבלויות, אזרחים ותיקים וצעירים.

שותפים: משרד העבודה והרווחה, המשרד לשוויון חברתי והסוכנות היהודית

לצפייה במצגת המפרטת את שלבי הפרויקט – לחץ כאן

במהלך החודשים האחרונים בוצע מיפוי בקרב רשויות באשכול, עמותות וארגונים במרחב על מנת לאתר פערים, צרכים ואתגרים של הרשויות במענים לאוכלוסיות אלה בחירום. לצפייה במיפוי לחץ כאן

מצורפת מצגת סיכום תוצרים מכנס רשתות חוסן – לחץ כאן

האם המיזם שלי עומד בדרישות המכרז? לתרשים זרימה לחץ כאן 

שלב תכנון הפרויקט 2020

  • בוצע מיפוי בקרב רשויות באשכול, עמותות וארגונים במרחב לאיתור פערים, צרכים ואתגרים של הרשויות במענים לאוכלוסיות אלה בחירום
  • התקיימו מפגש מנהלי/ות רווחה ברשויות להצפת צרכים מהשטח
  • בוצעו מפגשים פנים רשותיים בליווי יועצים מקצועיים להצפת אתגרים ופתרונות
  • יום שיא – כנס רשתות חוסן בהשתתפות משרדי ממשלה, ארגוני מגזר שלישי, עמותות, מנהלי רווחה ונציגי הרשויות

שלב ביצוע הפרויקט 2021

שלושת התחומים, שנבחרו בתהליך התייעצות ציבורית עם כלל הרשויות והארגונים שבחרו לקחת חלק בתהליך, הם:

  • פלטפורמה דיגיטלית אזורית – ריכוז ידע, שירותים ובעלי תפקידים תחום החירום, צרכים מיוחדים, תעסוקה ונטוורקינג, השכלה, פנאי, היכרות, התנדבות, צרכנות, תחבורה חכמה ועוד
  • חיזוק והנגשת שירותי קצה – שירות עד בית התושב, פיתוח מענה או שירותים עד הבית בכל תחומי החיים – רווחה, בריאות ופנאי
  • מרחב משותף לצעירים במתחמים קיימים – יצירת מרחב שיאפשר עבודה עצמאית ושיתופי פעולה בתחומים שונים ביניהם מידע אזורי בתחום התעסוקה, השכלה, פנאי, היכרויות וכו'

ההצעות שיוגשו, יבחנו על ידי ועדת היגוי של המיזם, שתחליט על הקצאת המשאבים המתאימה.

 

מובילי הפרויקט:

ראש רשות מוביל, יו"ר האשכול, בני בן-מובחר

מובילת פרויקט, מנכ"לית מועצה אזורית הגליל העליון, עידית חמל

רכזת פרויקט, נעה טרץ

 

מטרות

מטרת הפרויקט היא צמצום פערים בין אוכלוסיות ברשויות האשכול בתחום החוסן הקהילתי בשיגרה ובחירום, איגום משאבים והכרה במגוון האוכלוסיות והקהילות השונות במרחב, הצרכים והמאפיינים הייחודים שלהן והמוכנות שלהן למשברים ולחירום.

 

 

הצוות

בני בן-מובחר

יו"ר אשכול וראש מ.א. מבואות החרמון

יורם אזולאי

מנכ"ל האשכול

yoram@eastgalil.org.il

עידית חמל

מנכ"לית מ.א. הגליל העליון

IditH@galil-elion.org.il

נועה טרץ

מפתחת שירותים חברתיים

noa@eastgalil.org.il