התיעלות אנרגטית

על הפרויקט

 

"החיסכון כשלעצמו הוא מקור לרווח גדול" (סנקה)

 

אשכול גליל מזרחי ביצע סקר התייעלות אנרגטית רחב היקף למיפוי המצב הקיים ולאיתור ההזדמנויות להתייעלות אנרגטית בקרב רשויות האשכול. הסקר כלל בין היתר, הכנת תוכניות עבודה וסיוע בגיוס תקציבים ומשאבים לצורך יישום התוכניות.

בעקבות הסקר יצא האשכול לביצוע פרויקט החלפת תאורת הרחוב בחמש רשויות.

באשכול גליל מזרחי מתגוררים כיום כ-180 אלף תושבים, שמספרם גדל בקצב של 3-6% לשנה, זאת כתוצאה מגידול טבעי ומבניית שכונות הרחבה בחלק מן היישובים. בהתאם לגידול באוכלוסייה, צריכת החשמל השנתית נמצאת אף היא במגמת עליה של 2-3% לשנה.

צריכת החשמל השנתית הכוללת של רשויות האשכול הנה 38,000,000 קווט"ש, בעלות שנתית של 21,000,000 ₪. עוד עולה מן הסקר, כי מדי שנה משלמות הרשויות קנסות לחברת החשמל בסכום כולל של 60,000 ₪ בגין מקדם הספק נמוך, קנס אשר ניתן להימנע ממנו על ידי התייעלות אנרגטית. (מקדם הספק נמוך נקבע בהתאם למדידות צריכת האנרגיה הריאקטיבית שמבצעת חברת החשמל בקרב לקוחות גדולים כגון רשויות ויישובים).

העלות הממוצעת לקווט"ש ביישובי האשכול הנה 0.55 ₪, ומן הסקר עולה כי ניתן להגדיר את הרשויות ואת תושבי האשכול כצרכנים יעילים מבחינה אנרגטית, זאת למרות פיזור התושבים על שטח גדול (המצריך יותר תאורת רחוב וחצרות בהשוואה לערים או ליישובים במרכז הארץ).

צריכת החשמל עבור תאורת הרחוב היא כ-40% מסך כל ההוצאה היישובית עבור חשמל, וניתן לצמצם הוצאה זו בחצי על ידי מעבר לתאורה חסכונית דוגמת תאורת לד. עלות המעבר לתאורה יעילה אנרגטית בכל יישובי האשכול מוערכת בכ-20,000,000 ₪, והיא צפויה לחסוך כ-2,000,000 ₪ בשנה. מעבר לחיסכון הכספי, לתאורת לד יתרון בשמירה על איכות הסביבה, על בעלי החיים ואף בשמירה על המראה הטבעי של שמי הלילה, באזור שהוא ממילא כפרי וטבעי במהותו. (ראה הרחבה במסגרת).

הרשויות שלוקחות כבר חלק בפרויקט החלפת התאורה, ועוברות בימים אלה לתאורת לד הן המועצות המקומיות ראש פינה, גוש חלב, קצרין ומטולה והמועצה האזורית מבואות החרמון. בכל הרשויות הנזכרות לעיל יוחלפו סך הכול מעל ל-6000 גופי תאורה.

60 שניות על תאורת רחוב

תאורת הרחוב הוותיקה הקיימת במרבית הישובים (תאורת פריקה מסוג נל"ג – נתרן לחץ גבוה), יוצרת מעין הילה מעל ליישוב, שמכסה ומסתירה את שמי הלילה. מלבד השמים הרומנטיים אשר ניטלו מאתנו ושביל החלב שילדינו לא זוכים לראותו כך סתם כשהם נושאים את עיניהם מעלה לשמיים… הדבר מאתגר גם את בעלי החיים שפעילותם ומערכות הגוף שלהם מושפעות בין השאר ממחזורי האור והחושך.

תאורת לד חדישה, מלבד היותה ידידותית לסביבה ויעילה יותר מבחינה אנרגטית, מאירה בזווית ובעוצמה תקניים, ומחזירה לנו את שמי הלילה, את חסות החשיכה ואת הכוכבים.

 

מטרות

מיפוי היישובים באשכול לצורך איתור הזדמנויות לחסכון באנרגיה וגיבוש תוכניות פעולה יישומיות ברמה היישובית

מעבר לתאורת לד בכל רשויות האשכול וחסכון משמעותי בהוצאות הרשות

שיפור הידע בנושא התייעלות אנרגטית ומניעת תשלומים מיותרים לחברת החשמל

איתור מקורות מימון להשקעות הנדרשות לצורך התייעלות אנרגטית

הפחתה משמעותית בצריכת החשמל עבור תאורת הרחוב, באמצעות מעבר לפנסים בעלי יעילות אנרגטית גבוהה

שדרוג האוטומציה להפסקת צרכני החשמל ופיקוח על הצריכה האנרגטית

איתור ליקויים בטיחותיים במערכות החשמל ביישובים

תקציב ולוחות זמנים לביצוע

הסקר בוצע במלואו ברשויות האשכול בעלות של כ-400,000 ש"ח ובמימון מלא של משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.