קידום ראייה אזורית בטיפול בפסולת רשותית

על הפרויקט

אשכול גליל מזרחי פועל לקידום ראייה אזורית בטיפול בפסולת, בגישה כלכלית וניהולית המושתתת על יתרון הגודל ומְבַכֵּרת איסוף וטיפול מרכזיים בפסולת הרשותית על ידי גורם מבקר ומפקח אחד.

 

ניקיון שטחים פתוחים

בגליל המזרחי ובגולן קיימים שטחים פתוחים רבים המהווים פניני נוף נהדרים, והם בעלי פוטנציאל עצום לפיתוח תיירותי וכלכלי. למרבה הצער, בשל שיקולים כלכליים, ישנה תופעה של השלכת פסולת גושית במרחבים היפים הללו, זהו כמובן מצב בלתי נסבל הפוגע באיכות החיים של התושבים ובסביבה כולה.

במסגרת הראייה האזורית, האשכול מוביל מהלך משותף בשני שלבים:

  1. מבצע ניקוי רחב היקף של מצבורי ההשלכה המרכזיים.
  2. שינוי באופן פעולת הרשויות והקבלנים בתחום, על מנת להפחית עד למינימום את הקלות הבלתי נסבלת של השלכת פסולת במרחב הציבורי.

 

תחנות מעבר ושינוע לפסולת גושית

האשכול מתעתד להקים שלוש או ארבע תחנות מעבר לטיפול בפסולת גושית. התחנות שיוצבו בנקודות אסטרטגיות ברחבי האשכול, מתוכננות לקצר את טווחי הנסיעה של משאיות הפינוי אשר נוסעות כיום לאתרים מרוחקים, ולתת מענה לכל הרשויות החברות באשכול. תחנות המעבר צפויות לחסוך לרשויות כ-20% בעלויות הפינוי. בהמשך, תחנות אלה יהוו גם חלק ממערך אזורי חדיש ומתקדם לטיפול בפסולת יבשה.

 

סיוע לרשויות בשדרוג תשתיות האצירה

האשכול מסייע לרשויות לשדרג את תשתיות האצירה, על ידי העמדת תקציב  לרכישת פחים, בינוי מסתרי אשפה, הקמתם של מרכזי מחזור ואזורים לפינוי הגזם בישובים, ובנוסף, סיוע בשדרוג ציוד הפינוי ורכישתם של מכונות טיאוט, רכבים וציוד מכני הנדסי ייעודי.

 

יחידת פיקוח ובקרה אזורית

האשכול הקים את יחידת הפיקוח והבקרה האזורית, אשר אחראית על הוצאה לפועל של מכרז הפינוי האזורי והבטחת ביצועו לשביעות רצונן של הרשויות.

שרות ייחודי זה משלב אנשי פיקוח ואמצעי בקרה טכנולוגיים המותקנים על משאיות הפינוי ועל הפחים וניתנים לבקרה ולשליטה מרחוק.

יחידת הפיקוח אחראית על הקשר עם הרשויות ועם קבלני הפינוי, עושה מעקב על כמות הפסולת המפונה, כמות הפסולת המועברת להטמנה ועוד.

מטרות

ניקיון המרחב והשטחים הפתוחים מפסולת בניין ומפסולת גושית

הקמתן של תחנות מעבר לאיסוף פסולת יבשה

רכישת תשתיות לפינוי אשפה: כלי אצירה, מסתרי אשפה, ציוד מכני הנדסי, משאיות טיאוט וטרקטורים ייעודיים

תקציב ולוחות זמנים לביצוע

פרויקט קידום הראייה האזורית לטיפול בפסולת זכה לתמיכתו של המשרד להגנת הסביבה אשר מהווה שותף מרכזי לקידומו.

עד כה הקצה המשרד להגנת הסביבה תקציב בגובה של  50,000,000 ₪ לתמיכה בביצוע שדרוג התשתיות, הקמת יחידת הפיקוח והבקרה, והקמתן של תחנות המעבר לפסולת גושית.

העבודה על כל הפרויקטים אשר פורטו לעיל החלה בינואר 2017 וצפויה להסתיים תוך שנתיים.

צוות

חיים אלמליח

מנהל אגף איכות סביבה ופסולת

haim@eastgalil.org.il