קידום ראייה אזורית בטיפול בפסולת רשותית

על הפרויקט

אשכול גליל מזרחי פועל לקידום ראייה אזורית בטיפול בפסולת, בגישה כלכלית וניהולית המושתתת על יתרון הגודל ומְבַכֵּרת איסוף וטיפול מרכזיים בפסולת הרשותית על ידי גורם מבקר ומפקח אחד.

ניקיון שטחים פתוחים

בגליל המזרחי ובגולן קיימים שטחים פתוחים רבים המהווים פניני נוף נהדרים, והם בעלי פוטנציאל עצום לפיתוח תיירותי וכלכלי. למרבה הצער, בשל שיקולים כלכליים, ישנה תופעה של השלכת פסולת גושית ופסולת בניין במרחבים היפים הללו, זהו כמובן מצב בלתי נסבל הפוגע באיכות החיים של התושבים ובסביבה כולה.

במסגרת הראייה האזורית, האשכול מוביל מהלך משותף בשני שלבים:

  1. מבצע ניקיון רחב היקף של מצבורי ההשלכה המרכזיים.
  2. הקמת רשת תחנות מעבר לקליטת פסולת בניין ולקיחת אחריות לטיפול אזורי מרמת התושב ועד לאתר הקצה.
  3. שינוי באופן פעולת הרשויות והקבלנים בתחום, יפחית עד למינימום את הקלות הבלתי נסבלת של השלכת פסולת במרחב הציבורי.

 

טיפול אזורי בפסולת חקלאית

האשכול ניגש לקו"ק לטיפול אזורי בפסולת חקלאית כחלק מהשלמת המערך הכולל לטיפול בפסולת לכל סוגיה.

תחום הפסולת החקלאית במרחב כולו מטופל היום באופן פרטני ולא באופן מרוכז. בכוונת האשכול לבנות תוכנית עבודה ולטפל בפסולת החקלאית מרמת החקלאי ועד לפתרון הקצה אשר יותאם לכל הזרמים בפסולת החקלאית.

 

סיוע לרשויות בשדרוג תשתיות האצירה

האשכול מסייע לרשויות לשדרג את תשתיות האצירה, על ידי העמדת תקציב  לרכישת פחים, בינוי מסתרי אשפה, הקמתם של מרכזי מחזור ואזורים לפינוי הגזם בישובים, ובנוסף, סיוע בשדרוג ציוד הפינוי ורכישתם של מכונות טיאוט, רכבים וציוד מכני הנדסי ייעודי.

יחידת בקרה אזורית

האשכול הקים את יחידת הפיקוח והבקרה האזורית, אשר אחראית על הוצאה לפועל של מכרז הפינוי האזורי והבטחת ביצועו לשביעות רצונן של הרשויות.

שרות ייחודי זה משלב אנשי פיקוח ואמצעי בקרה טכנולוגיים המותקנים על משאיות הפינוי ועל הפחים וניתנים לבקרה ולשליטה מרחוק.

יחידת הפיקוח אחראית על הקשר עם הרשויות ועם קבלני הפינוי והטמנת אשפה, עושה מעקב על כמות הפסולת המפונה וכמות הפסולת המועברת להטמנה.

יחידת פיקוח ואכיפה סביבתית

בשנת 2021 הרחיב האגף את פעילותו ובחודש יוני יחל פיילוט פיקוח ואכיפה סביבתית במועצה אזורית מרום הגליל ובשלב ב' תורחב הפעילות לכל הרשויות שיבקשו להצטרף לשירות.

 

שטיפת פחים ברשויות

האשכול רכש משאית לשטיפת פחים, המשאית תפעל ברשויות האשכול כחלק משיפור השירות לתושב ושמירה על חזות וסביבה נקייה.

 

מטרות

ניצול יתרון הגודל לטובת התייעלות והוזלה בעלויות פינוי הפסולת

מתן מענה שלם לכל סוגי הפסולת במרחב האשכול

קידום פתרון קצה אזורי לטיפול בפסולת

שיפור תשתיות והצטיידות  בתחום הפסולת ברמה המקומית והאזורית

תקציב ולוחות זמנים לביצוע

פרויקט קידום הראייה האזורית לטיפול בפסולת זכה לתמיכת של המשרד להגנת הסביבה אשר מהווה שותף מרכזי לקידום הפרוייקט הקצה 50,000,000 ₪ לביצוע שדרוג התשתיות ברשויות ותשתיות אזוריות, הקמת יחידת בקרה ויחידת פיקוח אזורית, הקמת תחנות מעבר והצטיידות ברשויות בתחום הסביבה.

העבודה על כל הפרויקטים אשר פורטו לעיל החלה בינואר 2018 וצפויה להסתיים בדצמבר 2021.

צוות

חיים אלמליח

מנהל אגף איכות סביבה ופסולת

haim@eastgalil.org.il

שגיא נוימן

מנהל תחום פסולת עירונית, אכיפה ומכרזים

sagi@eastgalil.org.il