שירות מנמ"ר אזורי ודיגיטציה

על הפרויקט

 

קידום חדשנות מוניציפאלית

ראש רשות מוביל – ראש מ"מ ראש פינה מוטי חתיאל

חדשנות מוניציפלית היא תחום עשייה וידע שמתקדם במידה ניכרת בשנים האחרונות, ומחייב את הרשויות המקומיות ליצור את התנאים שיקלו על פיתוח שיטות ניהול, מערכות טכנולוגיות, שירותים ומוצרים חדשניים לצורך הטמעת תרבות של חדשנות ארגונית. האשכול פועל לקידום התחום הדיגיטלי ברמה האזורית וקידום טרנספורמציה דיגיטלית בקרב הרשויות השותפות בו.

לצורך כך, החליטו ראשי הרשויות על הקמת שירות אזורי שיאפשר קפיצת מדרגה תחום הדיגיטלי, ברמה הפנים ארגונית וברמת השירות לתושב. הפלטפורמה האזורית תתבסס על שירות משותף של אנשי מקצוע מתחום מערכות ואבטחת מידע ותפעל ליצירת תשתיות עבודה פנים ארגוניות, הכשרות ושירותים דיגיטליים משלב התכנון וניהול המשאבים, דרך המימוש והטמעה בפועל. הערך המוסף כולל גם שיתוף ידע, איגום משאבים ופיתוח מענים משותפים לצרכים חוצי רשויות שיעלו מהשטח.

 

מה נעשה?
מיפוי מצב קיים ובניית תכנית אב בתחום מערכות מידע ושירותים דיגיטליים ל-10 מרשויות האשכול.
אפיון מענה בר קיימא ברמה האשכולית, בשיתוף נציגי הרשויות, לקידום תחום המחשוב, מערכות המידע והשירותים הדיגיטליים ברשויות,
מכרז שירות אזורי להקמת מענה מלא ומקצועי לצרכי הרשות – תכנון, ליווי והטמעה לפי רמת שירות מוגדרת (SLA). התקשרות, הפעלה ובקרה על השירות.

אבטחת מידע – העלאת מודעות, הכשרות והדרכות לרשויות בנושא אבטחת מידע והגנת הפרטיות, בשיתוף אגף הסייבר במשרד הפנים

שירותי מנמ"ר אזוריים

שירות אזורי חדש בתחום מערכות ואבטחת מידע

פלטפורמת שירות אזורי שתאפשר לכל רשות לעשות קפיצת מדרגה בתחום הדיגיטלי, באמצעות שירות משותף של אנשי מקצוע מתחום מערכות ואבטחת מידע ליצירת תשתיות עבודה פנים ארגוניות, הכשרות ושירותים דיגיטליים משלב התכנון וניהול המשאבים, דרך המימוש ועד להטמעה ותחזוקה בפועל.

שירות אזורי כולל חבילת שירות מלאה של מנהל מערכות מידע, שירות טכנאים, שירות מנהלי רשתות ושירותי Help desk.

אפיון ויישום של מענים דיגיטליים לצרכים משותפים, הדרכות והכשרות עובדים, טיפול באיתור ומיצוי קולות קוראים, יציאה למכרזים, רכש משותף ועוד.

שירות נקודתי נועד לאפשר לרשויות שמעוניינות בכך להתקשר באמצעות המכרז ישירות עם הזוכה לאחד או יותר מהשירותים הנ"ל באופן נקודתי.

שירות ממונה אבטחת מידע אזורי, אחראי על גיבוש הנהלים ובקרת היישום של תקנות הגנת הפרטיות ואבטחת המידע בכל רשות.

שירות מקצועי הנמדד לפי איכות השירות, לפי SLA מוגדר ובהתאם לצרכיה ויעדיה השונים של כל רשות, ולא נמדד רק לפי כמות קריאות או ביקורי טכנאי.

 

יוזמה בימי קורונה

משבר הקורונה הביא עמו מציאות חדשה, שהצריכה מעבר מידי לעבודה מרוחקת ומבוזרת ושימוש בכלים ותפיסות חדשות.
מצב זה הצריך תשתית עבודה מרוחקת, הנשענת על אמצעי קצה לעובדים חיוניים וגישה למערכות ליבה וסביבת הידע הארגונית.
האשכול ערך מיפוי צרכים מול הרשויות ועל סמך הממצאים קיבל ממשרד הפנים אישור לתקציב ייעודי לחבילת סיוע לרשויות, סיוע שהתמקד בשלושה תחומים עיקריים:
הנגשת כלים דיגיטליים המאפשרים תקשורת מרחוק
יצירת תשתית מאובטחת לעבודה מרחוק – אספקת אמצעי קצה ויצירת גישה לסביבת הידע הארגוני
הגברת מודעות לסיכוני אבטחת מידע ופרטיות בדגש על תקופת הקורונה
כל זאת נעשה באמצעות רכישת רישיונות, השכרת ציוד, קיום הדרכות, תמיכה שוטפת בהטמעת כלים והקמת ערוץ לתקשורת שוטפת לעדכונים בין בעלי תפקידים ברשויות.

*ישראל דיגיטלית' הינו מיזם לאומי של המשרד לשוויון חברתי, במרכזו עומד הרעיון למנף את המהפכה הדיגיטלית העולמית, במטרה לקדם מספר נושאים: האצת הצמיחה הכלכלית, צמצום הפערים החברתיים והנגשת שירותי ליבה ממשלתיים באמצעים טכנולוגיים.

 

מטרות הפרויקט

 

קידום תרבות יזמית בעלת אוריינטציה טכנולוגית

מתן מענה לאתגרים אזוריים באמצעות כלים דיגיטליים

תקציב ולוחות זמנים לביצוע

תקציב הפרויקט עומד על סך 3,200,000 ₪ לשנים 2019-2017.

צוות

נעמה אסרף

מנהלת תחום חדשנות ודיגיטציה

naama@eastgalil.org.il