ניהול מידע ושירותים דיגיטליים

על הפרויקט

 

קידום חדשנות מוניציפאלית

ראש רשות מוביל – ראש מ"מ ראש פינה מוטי חטיאל

חדשנות מוניציפלית היא תחום עשייה וידע שמתקדם במידה ניכרת בשנים האחרונות, ומחייב את הרשויות המקומיות ליצור את התנאים שיקלו על פיתוח שיטות ניהול, מערכות טכנולוגיות, שירותים ומוצרים חדשניים לצורך הטמעת תרבות של חדשנות ארגונית. האשכול פועל לקידום התחום הדיגיטלי ברמה האזורית וקידום טרנספורמציה דיגיטלית בקרב הרשויות השותפות בו.

לצורך כך, החליטו ראשי הרשויות על קידום ראייה אסטרטגית דיגיטלית ושיתופי פעולה בין הרשויות המקומיות בתחום הדיגיטלי, במטרה לייעל את עבודת הרשויות ואת השירות המוצע לתושביהן, באמצעות פונקציה אזורית שתסייע לרשויות האשכול בתכנון, יישום וניהול תחום המידע והשירותים הדיגיטליים תכנון ואסטרטגיה לתחום מערכות מידע, מחשוב ושירותים דיגיטליים.

בתכנית:

בניית תכנית עבודה רשותית כוללת יעדים ומדדי הצלחה

הדרכות והכשרות עובדים

איתור הגשה ומיצוי תקציבים

תכנון וניהול פרויקטים אזוריים

יישום נהלי אבטחת מידע וסייבר

ניהול מכרזים ורכש

מה נעשה?
מיפוי מצב קיים ובניית תכנית אב בתחום מערכות מידע ושירותים דיגיטליים ל-10 מרשויות האשכול.
אפיון מענה בר קיימא ברמה האשכולית, בשיתוף נציגי הרשויות, לקידום תחום המחשוב, מערכות המידע והשירותים הדיגיטליים ברשויות,
אבטחת מידע – העלאת מודעות, הכשרות והדרכות לרשויות בנושא אבטחת מידע והגנת הפרטיות, בשיתוף אגף הסייבר במשרד הפנים

*ישראל דיגיטלית' הינו מיזם לאומי של המשרד לשוויון חברתי, במרכזו עומד הרעיון למנף את המהפכה הדיגיטלית העולמית, במטרה לקדם מספר נושאים: האצת הצמיחה הכלכלית, צמצום הפערים החברתיים והנגשת שירותי ליבה ממשלתיים באמצעים טכנולוגיים.

 

מטרות הפרויקט

 

 

קידום תרבות יזמית בעלת אוריינטציה טכנולוגית

מתן מענה לאתגרים אזוריים באמצעות כלים דיגיטליים

תקציב ולוחות זמנים לביצוע

מסגרת תקציב 2021

אשכולות דיגיטליים 2017-2021 800,000 ש"ח

תכנית מובילים דיגיטליים 200,000 ש"ח

 

צוות

שחר בלילתי

מנהל מערכות מידע

Shahar@eastgalil.org.il