ישראל דיגיטלית

על הפרויקט

 

"אי שביעות רצון הוא הצורך הראשון של קידמה"  תומאס אדיסון

 

'ישראל דיגיטלית' הינו מיזם לאומי של המשרד לשוויון חברתי, במרכזו עומד הרעיון למנף את המהפכה הדיגיטלית העולמית, במטרה לקדם מספר נושאים: האצת הצמיחה הכלכלית, צמצום הפערים החברתיים והנגשת שירותי ליבה ממשלתיים באמצעים טכנולוגיים.

בחלק גדול מהרשויות השותפות באשכול, החלו זה מכבר בתהליכים של דיגיטציה ובישומן של תוכניות נוספות במסגרת המיזם הארצי. הערך המוסף של האשכול, הינו בחשיבה האזורית על הנושא – ברמת אפיון הצרכים, התכנון והביצוע, ובמתן מענה טכנולוגי ודיגיטלי לצרכים העולים מן השטח.

תהליך הדיגיטציה באשכול נעשה בארבע רמות של עבודה:

  1. דיגיטציה של עבודת האשכול
  2. דיגיטציה ופיתוח טכנולוגי בתחום שירותי הליבה של האשכול
  3. דיגיטציה ברשויות האשכול
  4. דיגיטציה אזורית

 

בתחום הדיגיטציה של עבודת האשכול, פותחו ושודרגו התשתיות הדיגיטליות של עבודת האשכול על מנת לייעל את העבודה ולשפר את השירות הניתן הן לרשויות והן לתושבי האשכול.

ברמת שירותי הליבה הנם בתחומי אחריותו של האשכול הושלמו מספר פרויקטים מטרתם לייצר שירותים מונגשים, מקוונים, וזמינים יותר עבור התושבים.

מטרות הפרויקט

 

קידום תרבות יזמית בעלת אוריינטציה טכנולוגית

מתן מענה לאתגרים אזוריים באמצעות כלים דיגיטליים

תקציב ולוחות זמנים לביצוע

תקציב הפרויקט עומד על סך 3,200,000 ₪ לשנים 2019-2017.

צוות

נעמה אסרף

מנהלת תחום חדשנות ודיגיטציה

naama@eastgalil.org.il