היערכות אזורית לחירום

היערכות אזורית לחירום

על הפרויקט

קידום פרויקטים אזוריים בתחום ההיערכות לחירום 

שיתוף פעולה ייחודי, שמטרתו שיפור משמעותי ביכולות בניין הכוח של הרשויות באזור. האשכול מקדם חשיבה אזורית והכנת מערכי החירום והביטחון ברשויות עם כלל בעלי התפקידים ברשויות, ופיתוח תפיסת ביטחון אזורית מתוך הבנה שהתרחישים חוצים רשויות.

לטובת המיזם, משרד הפנים תקצב את אשכול גליל מזרחי בכ-2 מיליון ש"ח ותקציבי הפעלה נוספים מתוכננים בשנים הקרובות.

  • קיום פגישות עם כלל הרשויות על מנת לאבחן את הצרכים לחירום.
  • בחינת אפשרויות לקידום פרויקטים אזוריים.
  • חיזוק הקשר עם מרכז החוסן וגיבוש תפיסת הפעלה אזורית.
  • קידום פרויקטים לבניית מרכזי הפעלה ב-6 רשויות באשכול
  • השתתפות באימונים ובתרגילים וחניכת הרשויות.
  • ניצול משאבים קיימים לשיפור המוכנות
  • גיבוש פורום הקב"טים וועדת ההיגוי לחירום.

 

מטרות

קידום פרויקטים אזוריים בתחום ההיערכות לחירום

 

גיוס משאבים ובניית תוכניות

סיוע לרשויות הנדרשות לליווי מקצועי

תקציב

2 מלש"ח משרד הפנים

צוות

קובי נגר

ממונה חירום אזורי

security@eastgalil.org.il

חיים רוקח

ראש מ.א. גולן