היחידה לאכיפה סביבתית

היחידה לאכיפה סביבתית

על הפרויקט

תושבי הגליל המזרחי שומרים על ניקיון המרחב הציבורי

זכינו לחיות באזור היפה ביותר בארץ, במרחבים של טבע, בשכנות לבעלי החיים שנהנים משטחים פתוחים.

אבל….

את היופי הזה מפרים מדי יום אנשים שמשליכים פסולת פיראטית במקומות לא מוסדרים, יוצרים מפגעים סביבתיים ופוגעים בבריאות התושבים.

פסולת חקלאית ובנין מושלכת בטבע, מסכנת את בעלי החיים ומזהמת את מקורות המים והקרקע; מוקדים של שריפת פסולת מזהמים את האוויר הנקי שלנו ואין מודעות לשמירה על ניקיון סביבת פחי אשפה ורמפות יישוביות.

מחזירים את הניקיון לטבע

במטרה לשמור על סביבת חיינו ובריאותנו ולהסדיר את נושא השלכת הפסולת, הקים אשכול גליל מזרחי יחידה לאכיפה סביבתית.

אנו רואים בפיקוח סביבתי אזורי ובעבודה משותפת עם גורמי האכיפה השונים כמכפיל כוח למיגור תופעת השלכת פסולת במרחב הציבורי ולשיפור איכות חיי התושבים וחזות היישובים.

 

פיקוח ואכיפה סביבתית

מחודש יולי, תפעל היחידה לאכיפה סביבתית למיגור תופעת השלכה פיראטית של פסולת במרחב הציבורי.

היחידה תאתר מוקדי ואירועי השלכה של פסולת בשטחים פתוחים וברחבי היישובים, תבצע סיורים יזומים ובהתאם לתלונות למוקדים העירוניים.

תושב או קבלן אשר ייתפס משליך פסולת במקום שאינו מיועד לכך, יוטל עליו קנס, עד הגשת כתב אישום כנגד פעילות בלתי חוקית במסגרת חוקי ודיני איכות הסביבה.

 

יחד נשמור על הסביבה, נשליך את הפסולת במקומות מוסדרים ונדאג שהטבע הנפלא שלנו יישאר נקי.

 

מגבירים אכיפה – שומרים על הסביבה

 

לאן משליכים?

סוג פסולת מקום מוסדר להשלכת הפסולת במרחב גליל מזרחי שיטת פינוי
בניין  

 

באופן עצמאי

התקשרות לפינוי מול גורם מורשה יש לדרוש אישור הטמנה באתר מורשה
חקלאית
פסדים – פגרי בע"ח
גושית יבשה/חצרות מכולה יישובית עצמית
קרטונים ואריזות  

מרכז מחזור יישובי

עצמית
גזם מכולה יישובית/נק' ריכוז ביישוב עצמית

 

לדיווח על מפגעים, לשאלות או בירור על פסולת שאין לתושב מענה, ניתן לפנות למוקד העירוני ברשות ולקבל מענה מותאם

 

יעדים ופעולות:

איתור מוקדי ההשלכה החוזרת של הפסולת בשטחים פתוחים וברחבי היישובים.

איתור ואכיפת תופעת השלכה פיראטית של פסולת בשטחים פתוחים וברמפות היישוביות.

הסדרת נהלי בקרה ואכיפת שפיכת פסולת לסוגיה ברמפות היישוביות ובנקודות האיסוף ברשויות.

הסדרת נוהל לטיפול בפסולת בניין בעבודות ציבוריות ופרטיות.

הסדרת המענה לטיפול בפסולת פסדים.

מיקוד בביצוע מאמץ הסברה לתושבים בנוגע לשמירה על הניקיון.

איתור ואכיפה השלכת פסולת ע"י קבלנים בעת בנייה ציבורית ופרטית.

מניעת שריפות פסולת במוקדים ידועים בישובים – צמצום התופעה ועד למיגורה.

איסוף מידע והעברתו לגורמי האכיפה הרלוונטיים בכל הקשור לאתרים פיראטיים ככל שקיימים.

סיוע באכיפה עפ"י תלונות המגיעות מתושבים ו/או גורמים עירוניים ו/או המוקד העירוני.

ביצוע פעולות אכיפה יזומות ומתן קנסות בנושאים סביבתיים נוספים בהתאם לסמכויות בחוק האכיפה הסביבתית.

הגשת כתבי אישום כנגד פעילויות בלתי חוקיות במסגרת חוקי ודיני איכות הסביבה.

 

קהלי יעד:

תושבי המועצה המשפצים ובונים בהיתר/ ללא היתר.

תושבי המועצה העוסקים בחקלאות  ( לולים וכו').

קבלני הובלה, עפר ופסולת.

קבלנים הפועלים במסגרת עבודות ציבוריות ברשות.

קבלנים הפועלים במסגרת עבודות ציבוריות (שלא באמצעות הרשות כגון בזק, חברת חשמל וכו')

 

 

 

 

מטרות

מניעת מפגעים סביבתיים, תוך מתן דגש למפגעי פסולת לסוגיה ופסדים

צמצום תופעות של השלכת פסולת פיראטית ברמפות ובמכולות היישוביות

שיפור איכות חיי התושבים וחזות היישובים

חוקים

 

חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית סמכויות פקחים) התשס"ח 2008

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=LawReshumot&lawitemid=188181

 

 

צוות

מריאנה רולדן

פיקוח ואכיפה סביבתית

mariana@eastgalil.org.il

חיים אלמליח

מנהל אגף איכות סביבה ופסולת

haim@eastgalil.org.il