אנרגיה

אנרגיה

אנרגיה

מטרת העל של פרוייקט האנרגיה באשכול הינה קידום התייעלות באנרגיה, ניהול אנרגיה, ייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים ואגירה.

יעדי הפרוייקט:

< מיפוי אנרגיה – מיפוי פליטות גזי חממה ברשויות האשכול.

< מיצוי משאבים – מענה לקולות קוראים להשגת מימון לרשויות האשכול.

<תכנית עבודה אזורית – בהתאם לצרכי הרשויות ולמיפוי ההזדמנויות הקיימות במרחב.

< מכרזי מדף – קידום תכנית העבודה באמצעות מכרזי מדף לרשויות.

מנכ"לית רשות מובילה – מועצה אזורית מרום הגליל, קרן פטל.

מיפוי אנרגיה

מיצוי משאבים

תכנית עבודה אזורית

מכרזי מדף

קרן-אור עזרא

מנהלת אגף פרויקטים

keren-or@eastgalil.org.il

קרן פטל

מנכ"לית מ.א. מרום הגליל