פרויקטים

מה עוד אנחנו עושים

כחלק מהמטרות שלשמן הוקם אשכול הגליל המזרחי, מנהל האשכול פרויקטים אזוריים שונים.

המטרה של פרויקטים אלו היא לתת מענה כולל לצרכים ולאתגרים הקיימים בשטח האשכול וברשויות, לייעל משאבים כספיים ואחרים, ולתרום לשיפור איכות החיים בתחומי האשכול.

נחיצותם של הפרויקטים עולה באופן שוטף בפורומים ייעודיים של בעלי תפקידים מהרשויות ונלמדת באמצעות סקרים אותם מבצע האשכול מעת לעת.