פורומים

פורומים

אשכול גליל מזרחי יוזם ומטפח פורומים מקצועיים בנושאים שונים, שעניינם הוא קידום ופיתוח אזורי לצורך שיפור באיכות חייהם של התושבים שגרים בתחומי האשכול.

הפורומים הינם התשתית ליצירת שיח ושיתוף פעולה אזורי, להצפת אתגרים וצרכים מהשטח וקידום פתרונות אזוריים לרווחת התושבים

 חלק מהפורומים המונהגים באשכול קיימים ופועלים בו מאז הקמתו, ופורומים מקצועיים חדשים קמים בהתאם לצורך.

חברי הפורומים הם בעלי תפקידים מהתחומים הנוגעים לנושא הפורום –ברשויות החברות באשכול, גורמי מפתח מהאזור ובעלי תפקידים מהממשלה.

מטרתם של הפורומים היא להציף כל העת את הקשיים ואת הצרכים העולים מן השטח בתחומים השונים, ולהתקדם לעבר פתרונות אזוריים תוך ניצול יתרון הגודל ואיגום משאבים כספיים ואחרים.

פורומים בנושאים שונים קמים בהתאם לצורך, מדובר בכלי חשוב וראשון במעלה המאפשר החלפת ידע ומידע, קיום חשיבה משותפת, יצירת שיתופי פעולה חיוניים, מציאת פתרונות מידיים או גיבושן של תוכניות משותפות ליישום עתידי.

הפורומים הפועלים באשכול

מרכזת: נועה טרץ, עוזרת מנכ"לית האשכול.

פורום ראשי הרשויות

הפורום הוותיק ביותר שפועל מאז שנת 2009 עוד טרם הקמתו של האשכול. הפורום עוסק בכל הנוגע למתן מענים כוללים לקשיים אזוריים ולתהליכי קידום ופיתוח מרחביים.

הפורום מתווה את מדיניות האשכול המוסכמת על כל הרשויות, ומתקבלות בו החלטות באשר להנעה וליציאה לביצוע של תוכניות ושל פרויקטים אזוריים.

פורום מנכ"לים

בהובלה של מנכ"לית האשכול, נורית צור רבינו.

פורום ביצועי שמטרתו יצירת שיתופי פעולה אזוריים וביצוען של ההחלטות שמתקבלות בפורום ראשי הרשויות, הפורום מציף את הקשיים העולים מן השטח וחותר לפתרונות אזוריים עד יציאה לביצוע.

אחד ההישגים שכבר נרשמו לזכותו של פורום זה הוא הקמתו של המערך הווטרינרי האזורי.

פורום מנהלי אגפי החינוך

בהובלה של ד"ר כרמית שחר, מנהלת גליליום.

פורום חינוך עוסק בקידום החינוך בתחומי האשכול, הפורום הציב לעצמו מטרה למצב את האשכול כמוביל בתחום זה, ועושה זאת בין השאר באמצעות הקמתה של קהילת מורים איכותית האמונה על מטרה זו.

פורום גזברים

בהובלת גיל עוז, רואה חשבון ומנהל הכספים של האשכול ונורית צור רבינו, מנכ"לית האשכול.

הפורום עוסק בכל הנוגע לניהול הכספי של הרשויות החברות באשכול.

פורום בריאות 

בהובלת אילן אור, ראש מועצה מקומית יסוד המעלה.

הפורום עוסק בקידום שירותי הרפואה והבריאות בגליל המזרחי, ומכנס את משרד הבריאות, מנהלי בתי חולים, קופות חולים, הפקולטה לרפואה, מצפן הבריאות, הרשות לפיתוח הגליל, עמותת ותיקי הגליל, מעוז, עתודות הצפון, נציגי רשויות וגורמים רלוונטיים לקידום הבריאות.

פורום מהנדסים

פורום חדש המורכב ממהנדסי הרשויות וממהנדסי הוועדות המרחביות,

הפורום עוסק בגיבוש ובקידום ראייה אזורית בתחום ההנדסה.

פורום תרבות

פורום המורכב ממנהלי מחלקות התרבות הרשותיים, מנהלי מוסדות תרבות, אומנים מתחומים שונים ומובילי תרבות במרחב האשכול. הפורום עוסק בקידום ובפיתוח התרבות ברמה האזורית.

פורום תחבורה

בהובלתו של אילן אור, ראש המועצה המקומית יסוד המעלה.

חברים בפורום מנהלי התחבורה ברשויות, אנשי מקצוע ובעלי תפקידים בתחום התחבורה באשכול.

הפורום עוסק בפיתוח התחבורה המקומית והאזורית ובפיתוח ערוצי תעבורה שיקלו על ההתניידות הן בתחומי האשכול והן בחיבור תחבורתי מתאים של האשכול לכל חלקי הארץ.

מהישגיו הבולטים של פורום זה, הוספתם של כעשרים קווי תחבורה חדשים בתחומי האשכול, שיפורים במסלולים קיימים והגברת תדירויות הנסיעה.

פורום שירותים חברתיים

בהובלתם של בני בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות החרמון, ורונה רנדל, מנהלת פרויקטים באשכול.

הפורום מורכב ממנהלות הרווחה ברשויות ושותפים בו גם בעלי תפקידים ממשרד הרווחה.

הפורום עוסק בקידום ובפיתוח השירותים החברתיים בתחומי האשכול.

מהישגיו הבולטים של הפורום, מתן שירות לאנשים עם מוגבלויות מעל גיל 21, בכלל זה פרויקט סולרום באזור התעשייה צח"ר ומבנה מארג לאנשים עם מוגבלויות בצומת כוח הנמצא בשלבי הקמה מתקדמים.

פורום מובילים דיגיטליים

בהובלה של נעמה אסרף, מנהלת פרויקטים דיגיטליים באשכול.

הפורום עוסק בקידום תחום הדיגיטציה ברשויות, ומסייע לייעל ולפשט תהליכים באמצעות החלפת ידע, ניצול יתרון הגודל ואיגום משאבים, בנוסף מקדם הפורום גם תהליכי דיגיטציה אזוריים.