בקשה לקבלת מידע (RFI) – לפתרון דיגיטלי עבור סינכרון והנגשת מידע בתחום התרבות והפנאי בתחום רשויות האשכול

בקשה לקבלת מידע (RFI) – לפתרון דיגיטלי עבור סינכרון והנגשת מידע בתחום התרבות והפנאי בתחום רשויות האשכול

פורסם בתאריך 11.6.2019

האשכול מבקש לקבל מידע מתאגידים/גופים בעלי ידע וניסיון המתמחים בפתרונות דיגיטליים עבור סינכרון והנגשת מידע בתחומים של תרבות ופנאי במרחב האשכול והרשויות המקומיות החברות באשכול, כמפורט בחלק ב' להלן (להלן- הפנייה ו/או הבקשה).