שקיפות

מסמכי חברה

שם המסמך שנה פתח קובץ
דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2017 2017
צו הקמה אשכול גליל מזרחי 2018
אישור רישום איגוד ערים 2018
החלטת שר הקמת אשכול גליל מזרחי 2018