שקיפות

מסמכי חברה

שם המסמך שנה פתח קובץ
סיכום פעילות אשכול גליל מזרחי 2020 2020
סיכום פעילות אשכול גליל מזרחי 2021 2021
סיכום פעילות אשכול גליל מזרחי 2022 2022
דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2022 2022
סיכום פעילות אשכול גליל מזרחי 2023 2023
דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2021 2021
דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2020 2020
דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2020 2020
דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2016 2016
דוחות כספיים ליום 31 לדצמבר 2015 2015
דוחות כספיים ליום 31בדצמבר 2019 2019
דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2018 2018