שקיפות

מסמכי חברה

שם המסמך שנה פתח קובץ
דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2021 2021
דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2020 2020
דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2020 2020
דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2016 2016
דוחות כספיים ליום 31 לדצמבר 2015 2015
דוחות כספיים ליום 31בדצמבר 2019 2019
דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2018 2018
דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2017 2017
צו הקמה אשכול גליל מזרחי 2018
אישור רישום איגוד ערים 2018
החלטת שר הקמת אשכול גליל מזרחי 2018