חופש המידע

חופש המידע

בקשה לקבלת מידע

חוק חופש המידע קובע, כי לכל אזרח ותושב יש זכות לפנות לכל רשות ציבורית עליה חל החוק (כגון משרד ממשלתי או רשות מקומית)

ולבקש מידע (הכוונה לכל מידע שנמצא אצל הרשות ויש לו ביטוי מוחשי – כתוב, מודפס, מצולם וכדומה), מבלי שהוא חייב להסביר מדוע מבוקש המידע.

למי מיועד השירות

לכל אזרח המבקש לבצע תשלום עבור קבלת מידע מאשכול גליל מזרחי בהתאם לחוק חופש המידע.

עלות השירות

אגרת בקשה לקבלת מידע כללי קבועה: על סך 20 ₪

איך מבצעים את התשלום

ביצוע התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד בקישור הבא: לינק לרכישה

המענה לבקשה

בסיום הטיפול בבקשה יישלח המידע המבוקש למגיש הבקשה בדואר ישראל או בדואר אלקטרוני.

להגשת הבקשה ולפרטים נוספים

רו״ח רולן עזאם,
גזברית האשכול,
ממונה על חופש המידע באשכול גליל מזרחי

 

חופש המידע 2022.