דרושים

דרושים

פעיל
מכרז פומבי 01/202 – גזבר/ית

מכרז פומבי -01/202

ניהול המערך הכלכלי של האשכול ובכלל זה ענייניה הכספיים והסמכות המקצועית העליונה של הרשות בנושאים הכספיים

סגור
מכרז וטרינרים

ניתנת בזה הודעה על 2 משרות פנויות של וטרינר/ית לתפקיד וטרינר אזורי.

תנאי סף – הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל, לפי חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א – 1991

עיקרי התפקיד:

 • פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולאחזקת בעלי חיים ברשות המקומית.
 • ביצוע פעולות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים והגנה על בריאות הציבור בתיאום עם משרד הבריאות ועם משרד החקלאות.
 • הפעלת מערך לכידת כלבים ובעלי חיים משוטטים בתחומי האשכול.
 • דאגה ומתן טיפול רפואי לבעלי החיים המוחזקים בכלבייה האזורית.
 • פיקוח ואכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן החי במרחב האשכול (מכירה, שיווק, החזקה, הובלה, אחסון וייצור).
סגור
מנהל/ת משרד

עיקרי התפקיד

 • ניהול לוח זמנים ופגישות של המנכ"לית
 • טיפול בדואר (רגיל ואלקטרוני)
 • ניהול והקלדה של מסמכים
 • מענה טלפוני ומענה לפניות הציבור

פרטים נוספים בקובץ המצורף

סגור
דובר/ת

עיקרי התפקיד:

 • תפעול מערך אמצעי הפצת מידע אל מול גופי התקשורת הארציים והמקומיים, לרבות אתרי האינטרנט של האשכול (אתר הבית, אתר וטרינריה ואתר גליליום), דפי הפייסבוק של האשכול וכו'.
 • תיאום והעברת מידע בין בעלי תפקידים באשכול לאמצעי התקשורת.
 • שמירה על אחידות התקשורת השיווקית של האשכול כלפי חוץ.
 • הכנת תכנית עבודה שנתית בנושא חשיפת נושאים של האשכול לתקשורת.
 • הכנת מערכי שיווק בנושאים הקשורים לתחומי הפעילות של האשכול: פרסום מודעות, מאמרים וכתבות.
 • תפעול מערך הפצת המידע לתושבים באשכול, לרבות הפקת חומרי תקשורת שיווקית: עלונים, מנשרים והודעותלתושבים.
 • תיעוד אירועים הנערכים באשכול לצורך הפצתם באמצעי התקשורת השונים, ובאתרי האינטרנט שלהאשכול.
 • ארגון יחסי ציבור לאירועים הנערכים מטעם האשכול.
 • קיום כנסי מידע וסיורי שטח לעיתונאים.

פרטים נוספים בקובץ המצורף

סגור
מפקח/ת איכות הסביבה

מפקח במערך איכות הסביבה

עיקרי התפקיד

1. מעקב ופיקוח אחר העבודות המבוצעות ע"י קבלני השירות בתחום איכות הסביבה עבור רשויות האשכול אשר הצטרפו למערך פינוי האשפה ואיכות הסביבה, באמצעות סיורים בשטח ובאמצעות ניהול "תיק מעקב" עבור כל
אחד מקבלני השירות אשר יכלול דיווחים שוטפים ו/או מיוחדים, חוות דעת המפקח על טיב השירות, טיב העבודות וטיבו של כל אחד מקבלני השירות בתחום איכות הסביבה וכל מידע אחר/נוסף כפי שיידרש מעת לעת על ידי המנהל.
2. בדיקת דרישות והוראות החוזים השונים עם קבלני השירות השונים בתחום איכות הסביבה של רשויות האשכול (להלן: "החוזים,)" דיווח על הוראות והתחייבויות שאינן מקוימות לעומת השירותים הניתנים בפועל על ידי קבלני השירות בתחום איכות הסביבה ועובדיהם, דיווח על הוראות סותרות ו/או בלתי מתאימות ו/או הנדרשות לשינוי לדעת המפקח (לרבות מתן המלצה לשינוי הנדרש,) ביצוע פעולות לאכיפת קיום ומילוי מלוא הדרישות וההוראות בהתאם להנחיית המנהל.
3.ביצוע פיקוח, מעקב והליכי בקרה שונים, על פי הנחיות מנהל האגף.
4.פיקוח והקפדה על יישום של נהלי עבודה קיימים ו/או עתידיים בקרב קבלני השירות בתחום איכות הסביבה ועובדיהם.
פרטים נוספים בקובץ המצורף

סגור
כלבן/ית

כלבן/ית מערך השירותים הווטרינרים – אשכול גליל מזרחי, בכלביה בקצרין או בצפת

תיאור התפקיד
1.אחריות על פעילות הכלבייה ועל התחזוקה השוטפת
2.תפעול אדמיניסטרטיבי של הכלבייה בדגש על רישום הכלבים המגיעים לכלבייה, מענה טלפוני וקבלת קהל
3.טיפול אנושי בבעלי החיים המצויים בהסגר – האכלה, ניקיון, רישום, תשומת לב וכו'
4.סיוע לרופא הווטרינר בפרוצידורות רפאויות ובתפעול האדמיניסטרטיבי של הכלבייה
5.טיפול, הפנייה ומעקב אחר פניות שונות (מתושבים, רשויות חברות, משטרה, משרד הבריאות ומשרד החקלאות )
6.טיפול בדרישות לתשלום , עבודה מול ספקים , טיפול בהזמנות עבודה
7.אחריות על שחרור כלבים מהכלבייה (כולל הוצאתם מהתאים) וטיפול בהשגת האישורים הנדרשים לצורך כך
8.אחריות למציאת פתרונות עבור כלבים המיועדים לאימוץ ( צילום הכלבים ופרסומם בפייסבוק, באינסטגרם ובאתר השירות הווטרינרי, קשר שוטף עם עמותות לקליטת בע"ח, ניהול לוגיסטי של העברת הכלבים לאימוץ)
9.ניהול, ארגון, סיוע והשתתפות בימי אימוץ בעלי חיים בקהילה
10.קשר שוטף עם עמותות ומתנדבים למען לבע"ח

פרטים נוספים בקובץ המצורף

סגור
אשכול גליל מזרחי בע"מ מודיע בזאת על עריכת קול קורא לצורך איתור פרויקטור להקמת פלטפורמת תרבות אזורית

על המציע לשלוח באמצעות דוא"ל, את טופס הגשת המועמדות המצורף כנספח א' למסמך זה, בצירוף מסמך
קורות חיים וכלל המסמכים הרלוונטיים המפורטים לעיל, עד לתאריך 07.03.2019 בשעה 10:00 לנועה טרץ בכתובת hr@eastgalil.org.il לאחר השליחה באחריות המציעים לוודא קבלה בטלפון 04-8200807

סגור
קול קורא לתפקיד אחראי פרויקטים בתחום הרווחה והשירותים החברתיים

על המציע לשלוח באמצעות דוא"ל, את טופס הגשת המועמדות המצורף כנספח א' למסמך זה, בצירוף
קורות חיים וכלל המסמכים הרלוונטיים המפורטים לעיל, עד לתאריך 10.02.2019 בשעה 14:00 לנועה
טרץ בכתובת hr@eastgalil.org.il לאחר השליחה אחריות המציעים לוודא קבלה בטלפון 04-8200807.

סגור
מכרז פומבי מס' 10/2017 למשרת פקח/ית איכות הסביבה

מועמדים/ות העונים/ות על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים + המסמכים הנדרשים לדוא"ל hr@eastgalil.org.il עד ליום א' ה14/01/18- בשעה 10:00 נא לציין בכותרת האי-מייל את שם המועמד/ת ואת שם המשרה. פניות מתאימות בלבד תיענינה.

סגור
לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה למשרה זמנית רכז/ת פרויקטים בתחום דיגיטציה וחדשנות

מועמדים/ות העונים/ות על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים + המסמכים הנדרשים לדוא"ל
hr@eastgalil.org.il עד ליום ראשון ה- 12.08.18 בשעה 12:00 . נא לציין בכותרת האי-מייל את שם
המועמד/ת ואת שם המשרה. פניות מתאימות בלבד תיענינה.
המשרה הינה זמנית לחצי שנה והארכתה תישקל בהתאם לביצועים ולתקציבים שיועברו לאשכול.
העסקה על בסיס חוזה אישי בכפוף לאישור המשרד לשוויון חברתי ומשרד הפנים.

סגור
לשותפות האזורית גליליום דרוש/ה מנהל/ת

לשותפות האזורית גליליום
דרוש/ה
מנהל/ת

שותפות אזורית גליליום מבטאת מאמץ אזורי ייחודי לו שותפות 18 רשויות מקומיות, בתי ספר, מכללות אקדמיות, מכוני מחקר, חברות תעשייתיות וארגוני חברה אזרחית, מהגליל המזרחי והגולן. 
שותפות גליליום מבקשת לקדם את לימודי המדעים והטכנולוגיה בקרב ילדי הגליל המזרחי והגולן, מגיל גן ועד יב', תוך שימוש בשיטות מתקדמות והישענות על חקר מדעי.

פניות מתאימות יש להעביר לאגף משאבי אנוש במכללה האקדמית תל- חי, עד לתאריך 28/12/2018
לדואר אלקטרוני: jobs@telhai.ac.il