מידע לתושב

מידע לתושב

כחלק מהמטרות שלשמן הוקם אשכול הגליל המזרחי, מפעיל האשכול שירותי מידע שונים לתושב.

מטרתם של שירותי המידע לתושב היא לספק מידע עדכני ורלוונטי.