מכרז פומבי מס' 03/2018 לאספקת והתקנת מסתורי כלי אצירה לאשפה, הקמת משטחי גזם ומרכזי מחזור בשטח השיפוט של רשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ

 מכרז פומבי מס' 03/2018
לאספקת והתקנת מסתורי כלי אצירה לאשפה, הקמת משטחי
גזם ומרכזי מחזור בשטח השיפוט של רשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ


1. חברת אשכול גליל מזרחי בע"מ מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקת והתקנת מסתורי כלי אצירה לאשפה, הקמת משטחי גזם ומרכזי מחזור בשטח שיפוטן של רשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ כמפורט בחוזה הקבלנות (להלן – החברה, העבודות, הרשויות המכרז והחוזה, בהתאמה), הכול כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה הקבלנות בהרחבה.


2 . את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש במשרדי החברה, במשרדיה במרכז העסקים בצומת כוח, באמצעות שיק מזומן לפקודת החברה וזאת תמורת תשלום בסך 3,000 (כולל מע"מ), אשר לא יוחזרו או לחילופין לקבלם בקובץ PDF ע"י תשלום בדרך של העברה בנקאית. רכישת חוברות המכרז תיעשה בימים א'-ה' בשעות 15:00-09:00 החל מיום 04.03.18.


3 . ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו: www.eastgalil.org.il . הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות
על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.


4 . פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר חיים אלמליח מנהל איכות הסביבה אשכול גליל מזרחי באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. טלפון לוידוא קבלת דוא"ל
04-8200807 .


מועד אחרון להגשת ההצעה - ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה, עד ה-08.04.18 בשעה 12:00 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

 

לעיון במסמכי המכרז לחץ כאן

נספח ו' - כתב כמויות להגשת הצעת מחיר לחץ כאן

 

חדשות האשכול

אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לשירותי קליטה וטיפו

הודעה לתושבים מקרה נשיכה של תן החשוד כחולה במחלת הכלבת - מו

         הודעה לתוש

הודעה לתושבים ביישובים בגליל כלבת בתן בקיבוץ דן   &n

אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לשירותי הובלת פסולת

לכל חדשות האשכול

אירועי חברה ותרבות

אזור הגליל המזרחי והגולן

מגוון פעילויות עבור ותיקי דרום הגליל 

לכל האירועים

הרשמה לדיוור

* indicates required
שדה חובה
כתובת דוא"ל לא תקינה