תעשייה ותעסוקה

 

פורום תעשייה ותעסוקה הוקם על מנת לתת טיפול ממוקד לנושא זה בראיה כוללת למען טובת האזור כולו ותושביו. הפורום פועל לפיתוח תעשייה אזורית מובילה שמספקת תעסוקה איכותית לתושבי האזור, קידום ומשיכת יזמים, תעשיינים ותעשייה לגווניה השונים מתוך תפיסה כי יש לכך חשיבות מרכזית לעתידו ולהוויתו של אשכול גליל מזרחי , הרשויות החברות בו ותושביו. ריכוז כל הכוחות, הנכסים, והחוזקות האזוריים יכול להביא לתוצאות והישגים בתחום קריטי זה.
בין היתר הוחלט לפעול להגדרת פארקי תעשייה מרחביים, תוך דגש על קידום מיזמים, לרבות אלו הנמצאים בשלבי ביצוע, וניצול ההטבות הייעודיות לפארקים מרחביים. זאת תוך ריכוז פונקציות הניהול בידי גורם מרכזי מקצועי אחד, תוך ראיה מרחבית אחידה, ומניעת כפילות באזור קטן יחסי. בנוסף צמצום עלויות ניהול לכדי מינימום נדרש, תוך דגש על המשך ניהול מקצועי, מניעת פגיעה בשרותי כל פארק למפעלים הקיימים, תוך שדרוג ושיפור מערך השרות, השיווק והניהול.
 

 

פרוייקטים

חדשות האשכול

מכרז פומבי מס' 7/2017 לאספקת מכונות טיאוט לניקוי רחובות עבו

אשכול גליל מזרחי בע"מ מודיע בזאת על דחיית מועד הגשת מכרז פומ

תשובות לשאלות המציעים למכרז זוטא 03/2017   לפרטי

ביום ראשון תחנך תחנת  חקר לפיזיקה  וטכנולוגיות מתק

פורום ראשי הרשויות נערך לחירוםפורום ראשי הרשויות אירח השבוע

לכל חדשות האשכול

אירועי חברה ותרבות

אזור הגליל המזרחי והגולן

מגוון פעילויות עבור ותיקי דרום הגליל 

לכל האירועים

הרשמה לדיוור

* indicates required
שדה חובה
כתובת דוא"ל לא תקינה