תעשייה ותעסוקה

 

פורום תעשייה ותעסוקה הוקם על מנת לתת טיפול ממוקד לנושא זה בראיה כוללת למען טובת האזור כולו ותושביו. הפורום פועל לפיתוח תעשייה אזורית מובילה שמספקת תעסוקה איכותית לתושבי האזור, קידום ומשיכת יזמים, תעשיינים ותעשייה לגווניה השונים מתוך תפיסה כי יש לכך חשיבות מרכזית לעתידו ולהוויתו של אשכול גליל מזרחי , הרשויות החברות בו ותושביו. ריכוז כל הכוחות, הנכסים, והחוזקות האזוריים יכול להביא לתוצאות והישגים בתחום קריטי זה.
בין היתר הוחלט לפעול להגדרת פארקי תעשייה מרחביים, תוך דגש על קידום מיזמים, לרבות אלו הנמצאים בשלבי ביצוע, וניצול ההטבות הייעודיות לפארקים מרחביים. זאת תוך ריכוז פונקציות הניהול בידי גורם מרכזי מקצועי אחד, תוך ראיה מרחבית אחידה, ומניעת כפילות באזור קטן יחסי. בנוסף צמצום עלויות ניהול לכדי מינימום נדרש, תוך דגש על המשך ניהול מקצועי, מניעת פגיעה בשרותי כל פארק למפעלים הקיימים, תוך שדרוג ושיפור מערך השרות, השיווק והניהול.
 

 

פרוייקטים

חדשות האשכול

פרוטוקול ישיבת הבהרות למכרז 01/2018 מכרז פומבי לגיוס מימון

מכרז פומבי מס' 01/2018 לגיוס מימון משלים והפעלה עתידית של מ

הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר היועצים ההנדסיים, מנהלי הפרוי

הודעה לתושביםנתפס תן חולה כלבת ביישוב כפר יובל   שלום

 מכרז פומבי מס' 03/2018לאספקת והתקנת מסתורי כלי אצירה ל

לכל חדשות האשכול

אירועי חברה ותרבות

אזור הגליל המזרחי והגולן

מגוון פעילויות עבור ותיקי דרום הגליל 

לכל האירועים

הרשמה לדיוור

* indicates required
שדה חובה
כתובת דוא"ל לא תקינה