חינוך

 
מינהלת החינוך של אשכול גליל מזרחי הוקמה על מנת לקדם שיתופי פעולה וקשרים בין המערכות הפורמאליות והבלתי פורמאליות, בין גופים וגורמים שביכולתם לחזק את לחזק, לקדם ולפתח את מערכות החינוך באזור. המינהלת הונחתה ע"י דרקטוריון האשכול לעסוק, בראש ובראשונה, בקידום מקצועות לימוד ייחודיים בתחומי המדעים, הספורט והמוזיקה. 

כל תוכניות המינהלת מקדמות הנגשה וחשיפת הילדים והנוער לתחומים אלה בצורה רחבה, תוך התמקדות בטיפוח תלמידים מצטיינים במרחב האזורי.
לצורך כך פועלת המינהלת ליצירת מרחב שיתופי פעולה בין הרשויות המקומיות, מערכות החינוך, האקדמיה, המחקר, המגזר השלישי  והקהילה העסקית.
 
את פעולת המינהלת מלווה ומנחה  פורום מובילי חינוך. הפורום כולל את 15 מנהלי מחלקות החינוך ואת מנהלי החינוך החברתי – קהילתי, מנהלי מתנ"סים. הפורום נפגש אחת לחודש ומוגדר כפורום לומד שמקדם ומפתח נושאים המשותפים לכלל הרשויות. חברי הפורום פועלים ליצירת אזור חינוך שלם המבוסס על שותפות אזורית רחבה תחת עקרונות ליבה משותפים ופדגוגיה חדשנית אחת, הרואה את ליווי הילד והתפתחותו כמכלול.

 

 

יו"ר ועדת חינוך משותפים 
ראש עיריית קרית שמונה, ניסים מלכה

ראש עיריית צפת, אילן שוחט

 

 

 

חדשות האשכול

פרוטוקול ישיבת הבהרות למכרז 01/2018 מכרז פומבי לגיוס מימון

מכרז פומבי מס' 01/2018 לגיוס מימון משלים והפעלה עתידית של מ

הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר היועצים ההנדסיים, מנהלי הפרוי

הודעה לתושביםנתפס תן חולה כלבת ביישוב כפר יובל   שלום

 מכרז פומבי מס' 03/2018לאספקת והתקנת מסתורי כלי אצירה ל

לכל חדשות האשכול

אירועי חברה ותרבות

אזור הגליל המזרחי והגולן

מגוון פעילויות עבור ותיקי דרום הגליל 

לכל האירועים

הרשמה לדיוור

* indicates required
שדה חובה
כתובת דוא"ל לא תקינה