הכנה לחירום

 

אזור הגליל המזרחי והגולן נתון לכמה תרחישי יחוס כמו פיגעי טבע, רעידות אדמה ותרחישי לחימה. פורום הכנה לחירום הוקם במטרה לחזק את יכולתן של הרשויות המקומיות באזור להיערך ולהתמודד עם מצבי חירום הקשורים באסונות טבע ובמלחמות, תוך סיוע הדדי ושימוש בנכסים אזוריים משותפים. כמו כן, קידום שיתופי הפעולה בין הרשויות בתחומי הרכש וההצטיידות, השאלת ציוד והכשרת כח אדם ומתנדבים.

 

לאחר חשיבה משותפת צוות ההכנה לחירום החליט למקד את הפעילות בשיתוף פעולה בארבעה תחומים מרכזיים:

  1. 1- הכשרות משותפות והקמת אתר לאימונים.
  2. 2- קידום הקמת מחסני ציוד חירום אזוריים בגליל המזרחי ובגולן.
  3. 3- הקמת מאגר נתונים אזורי שיכלול מידע וטלפונים של כל בעלי התפקידים בחירום.
  4. 4- בדיקת אפשרות ליצירת מנגנון רכש משותף.

 

במקביל, מתגבשת במינהל החירום תוכנית לחיזוק משמעותי של האזור באמצעות השקעה גדולה בשלוש הערים: טבריה, צפת וקרית שמונה.

 

בנוסף מגבש מינהל החירום הקמת רשות מסייעת אזורית בשלוש מועצות אזוריות בגליל המזרחי.

 

פרוייקטים

חדשות האשכול

אשכול גליל מזרחי בע"מ הזמנה להגשת הצעות למתן יעוץ משפטי &

הודעה לתושביםנמצא כלב חולה כלבת בישוב דוב"ב   שלום רב

מכרז פומבי מס' 01/2018 לגיוס מימון משלים והפעלה עתידית של מ

מענה לשאלות הבהרה במכרז 01/2018 - מכרז פומבי לגיוס מימון משל

הודעה בדבר זוכה במכרז לאספקה והתקנת פחים לשקועי קרקע  

לכל חדשות האשכול

אירועי חברה ותרבות

אזור הגליל המזרחי והגולן

מגוון פעילויות עבור ותיקי דרום הגליל 

לכל האירועים

הרשמה לדיוור

* indicates required
שדה חובה
כתובת דוא"ל לא תקינה