איכות הסביבה

 

המטרה: שימור ושמירת הנוף הייחודי ואיכות החיים בגליל ובגולן וזאת על ידי טיפוח הנכסים האזוריים הטבעיים כמו מים נקיים, אוויר נקי ושטחים פתוחים. מתן מענה לבעיות דחופות בתחום מחזור פסולת אורגנית ויבשה, פינוי ואיסוף אשפה, כמו גם טיפול והטמנת פסולת באתרים ייעודים. הועדה שמה לה למטרה לקדם את נושא מציאת פתרונות קצה מתאימים למחזור והטמנת פסולת, טיפול בבעלי חיים משוטטים ופסולת פסדים ובחינוך לקיימות בקרב רשויות האשכול.

פרוייקטים

הקמת שירותים וטרינרים משותפים


באשכול גליל מזרחי חיים כ-200,000 בני אדם ועוד חיות רבות– חלק נכבד מהן שייכות לתעשיית המזון וחלק נוסף הן חיות בר וחיות בית.
מבדיקה מקיפה שנערכה עולה כי יש צורך לשדרג את השירותים הוטרינרים הניתנים כיום על ידי הרשויות בגליל המזרחי. במרבית הרשויות, מלבד טבריה וצפת, מועסקים הוטרינרים בחלקיות משרה וניתן לראות גם שיתופי פעולה ספורדיים המתקיימים בין רשויות סמוכות. שיתופי הפעולה הללו מוסדרים בהסדרים אד הוק ואינם חסרים באתגרים. בנוסף, בחצור הגלילית קיימת תחנת בדיקת מזון שבה עושים הוטרינרים הרשותיים תורנות, דבר המביא לכך שלעיתים מרבית משרתו של הוטרינר מוקדשת לתורנות ואז נפגע השירות לתושבי הישוב / הרשות.

האשכול מוביל בימים ביחד עם הרשויות תהליך בניית ההסכמות בין הרשויות ובין גורמי מקצוע ארציים להפעלת שירות וטרינרי משותף לכל הרשויות וכן הקמת כלבייה אזורית וזאת על ידי איגום משאבים ועשייה משותפת.

חדשות האשכול

מכרז פומבי מס' 7/2017 לאספקת מכונות טיאוט לניקוי רחובות עבו

אשכול גליל מזרחי בע"מ מודיע בזאת על דחיית מועד הגשת מכרז פומ

תשובות לשאלות המציעים למכרז זוטא 03/2017   לפרטי

ביום ראשון תחנך תחנת  חקר לפיזיקה  וטכנולוגיות מתק

פורום ראשי הרשויות נערך לחירוםפורום ראשי הרשויות אירח השבוע

לכל חדשות האשכול

אירועי חברה ותרבות

אזור הגליל המזרחי והגולן

מגוון פעילויות עבור ותיקי דרום הגליל 

לכל האירועים

הרשמה לדיוור

* indicates required
שדה חובה
כתובת דוא"ל לא תקינה