איכות הסביבה

 

המטרה: שימור ושמירת הנוף הייחודי ואיכות החיים בגליל ובגולן וזאת על ידי טיפוח הנכסים האזוריים הטבעיים כמו מים נקיים, אוויר נקי ושטחים פתוחים. מתן מענה לבעיות דחופות בתחום מחזור פסולת אורגנית ויבשה, פינוי ואיסוף אשפה, כמו גם טיפול והטמנת פסולת באתרים ייעודים. הועדה שמה לה למטרה לקדם את נושא מציאת פתרונות קצה מתאימים למחזור והטמנת פסולת, טיפול בבעלי חיים משוטטים ופסולת פסדים ובחינוך לקיימות בקרב רשויות האשכול.

פרוייקטים

הקמת שירותים וטרינרים משותפים


באשכול גליל מזרחי חיים כ-200,000 בני אדם ועוד חיות רבות– חלק נכבד מהן שייכות לתעשיית המזון וחלק נוסף הן חיות בר וחיות בית.
מבדיקה מקיפה שנערכה עולה כי יש צורך לשדרג את השירותים הוטרינרים הניתנים כיום על ידי הרשויות בגליל המזרחי. במרבית הרשויות, מלבד טבריה וצפת, מועסקים הוטרינרים בחלקיות משרה וניתן לראות גם שיתופי פעולה ספורדיים המתקיימים בין רשויות סמוכות. שיתופי הפעולה הללו מוסדרים בהסדרים אד הוק ואינם חסרים באתגרים. בנוסף, בחצור הגלילית קיימת תחנת בדיקת מזון שבה עושים הוטרינרים הרשותיים תורנות, דבר המביא לכך שלעיתים מרבית משרתו של הוטרינר מוקדשת לתורנות ואז נפגע השירות לתושבי הישוב / הרשות.

האשכול מוביל בימים ביחד עם הרשויות תהליך בניית ההסכמות בין הרשויות ובין גורמי מקצוע ארציים להפעלת שירות וטרינרי משותף לכל הרשויות וכן הקמת כלבייה אזורית וזאת על ידי איגום משאבים ועשייה משותפת.

חדשות האשכול

אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לשירותי הובלת פסולת

הודעה לתושבים ביישובים בגליל כלבת בתן בקיבוץ דן   של

  מכרז 13/2018 לשירותי טיפול לרבות הטמנת פסולת מעורב

מכרז פומבי לביצוע עבודות בינוי אשכול גליל מזרחי בע"מ מודיע

הודעה לתושבים מקרים בהם מעורבים תנים החשודים כחולים בכלבת

לכל חדשות האשכול

אירועי חברה ותרבות

אזור הגליל המזרחי והגולן

מגוון פעילויות עבור ותיקי דרום הגליל 

לכל האירועים

הרשמה לדיוור

* indicates required
שדה חובה
כתובת דוא"ל לא תקינה