מכרז פומבי מס' 12/2018 - לביצוע עבודות בינוי והקמה של מרכז טיפול ושיקום לאנשים עם צרכים מיוחדים - "מארג מבואות החרמון"

מכרז פומבי לביצוע עבודות בינוי

אשכול גליל מזרחי בע"מ מודיע בזאת על רצונו לקבל הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 12/2018 לביצוע עבודות בינוי של מרכז טיפול ושיקום לאנשים עם צרכים מיוחדים - "מארג מבואות החרמון".

סיור קבלנים חובה יתקיים ביום שלישי ה-04.09.18 בשעה 12:00. השתתפות בסיור הקבלנים מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות - יום ראשון ה-21.10.18 לא יאוחר מהשעה 12:00 במשרדי האשכול – מרכז העסקים, צומת כ"ח, גליל עליון.  

רכישת מסמכי המכרז והשתתפות במכרז - סך של 3,000 ש"ח (כולל מע"מ) שלא יוחזרו. ניתן לרכוש את המכרז במשרדי האשכול ולעיין במסמכיו החל מיום שני ה-27.08.18 ועד למועד האחרון להגשה.

פרטים נוספים ושאלות הבהרה בכתב בלבד עד ליום ראשון ה-07.10.18 לא יאוחר מהשעה 12:00 לגב' רונה רנדל בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. יש לוודא קבלה באישור במייל חוזר או בטלפון 04-8200807.

**בתאריכים הבאים לא ניתן יהיה להגיע למשרדים לעיין ו/או לרכוש מסמכים ו/או להגיש הצעה: 09-11.09.18, 18-19.09.18, 23.09-01.10.18**

לעיון במסמכי המכרז לחץ/י כאן

להלן רשימת הנספחים למסמך המכרז, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו:

***הודעה בדבר שינוי תנאי סף וקביעת סיור קבלנים נוסף***

מפרט טכני

כתב כמויות

רשימת תוכניות

דו"ח קרקע

מפת תחום ההרשאה

תשריט

היתר בנייה

מוקדמות

פרוטוקול סיור קבלנים

פרוטוקול סיור קבלנים שני -2.10.18

הודעה בדבר תיקון כתב כמויות

 

 

תשובות לשאלות ההבהרה:

1. תשובות לשאלות הבהרה

2. פרט מדרגות

3. פרט חיפוי קירות מבנה כולל בידוד

4. פרט חיפוי קירות פיתוח

5. הודעה בדבר שינוי תנאי סף מכרז 12-2018

6. כתב כמויות קובץ אקסל

לצפיה בתוכניות המכרז לחץ/י כאן

חדשות האשכול

אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לשירותי הובלת פסולת

הודעה לתושבים ביישובים בגליל כלבת בתן בקיבוץ דן   של

  מכרז 13/2018 לשירותי טיפול לרבות הטמנת פסולת מעורב

מכרז פומבי לביצוע עבודות בינוי אשכול גליל מזרחי בע"מ מודיע

הודעה לתושבים מקרים בהם מעורבים תנים החשודים כחולים בכלבת

לכל חדשות האשכול

אירועי חברה ותרבות

אזור הגליל המזרחי והגולן

מגוון פעילויות עבור ותיקי דרום הגליל 

לכל האירועים

הרשמה לדיוור

* indicates required
שדה חובה
כתובת דוא"ל לא תקינה