מכרז מסגרת פומבי מס' 10/2018 להקמת מתחמי פינוי אשפה וביצוע רמפה עבור רשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ

- נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז -


1. חברת אשכול גליל מזרחי מבקשת לקבל הצעות מחיר להקמת מתחמי פינוי אשפה וביצוע רמפה כפי שידרשו מעת לעת לרשויות האשכול.


2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה בהתאם לכתובתה הרשומה להלן, וזאת בימים א'-ה' בשעות 08:00-16:00 תמורת תשלום בסך של 3000 ₪ אשר לא יוחזרו.


3. ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו www.eastgalil.org.il. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

 
4 . פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר' חיים אלמליח-מנהל אגף איכות הסביבה אשכול גליל מזרחי באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. טלפון לוידוא קבלת דוא"ל 050-5501089.


5 . מועד אחרון להגשת ההצעה - ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה בכתובת במשרדי החברה במרכז העסקים, צומת כ"ח, גליל עליון, עד ליום 9/7/18 עד השעה 12:00. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

 

לעיון במסמכי המכרז לחץ/י כאן

חדשות האשכול

אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לשירותי קליטה וטיפו

הודעה לתושבים מקרה נשיכה של תן החשוד כחולה במחלת הכלבת - מו

         הודעה לתוש

הודעה לתושבים ביישובים בגליל כלבת בתן בקיבוץ דן   &n

אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לשירותי הובלת פסולת

לכל חדשות האשכול

אירועי חברה ותרבות

אזור הגליל המזרחי והגולן

מגוון פעילויות עבור ותיקי דרום הגליל 

לכל האירועים

הרשמה לדיוור

* indicates required
שדה חובה
כתובת דוא"ל לא תקינה