הזמנה להגשת הצעות למתן יעוץ משפטי

אשכול גליל מזרחי בע"מ

הזמנה להגשת הצעות למתן יעוץ משפטי

 

אשכול גליל מזרחי בע"מ הינו תאגיד (להלן "האשכול" או "התאגיד"), במסגרתו מאוגדות 18 רשויות מקומיות, מקיימת הליך פניה זה, במסגרתו הוא מבקש למנות יועץ משפטי חיצוני קבוע לאשכול אשר הינו בעל ניסיון וידע מוכחים בתחום המוניציפאלי, בתחום התכנון והבניה ובשדה המשפט האזרחי.

בהתאם להוראות הדין, לא חלה על האשכול חובה לעריכת מכרז בקשר עם הליך זה, ואין לראות בהליך זה מכרז כהגדרתו בדין, יחד עם זאת, הליך הפניה ובחירת המציע הזוכה הינם בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2014.

ניתן לעיין במסמכי הפניה באתר האינטרנט של האשכול.

מסמכי ההזמנה ניתן לרכוש במזכירות משרדי הנהלת האשכול שבמתחם צומת כח, תמורת 1,500 ₪.

הצעות ניתן להגיש בימים א'-ה', בין השעות 08:00-16:00, במעטפה סגורה באופן ידני ישירות למזכירות משרדי האשכול, המצויים במתחם צומת כח.

הצעות תוגשנה עד ליום ראשון 3 ביוני 2018 בשעה 14:00 ולא יאוחר ממנה.

אין לשלוח הצעות בדאר, בפקס, בדוא"ל או בכל דרך אחרת אשר איננה במסירה ידנית כנדרש. (ניתן לתאם מראש מסירת ההצעות בטלפון 04-8200807).

לתשומת לבכם, חל שינוי בתאריך האחרון להגשה שמופיע במסמכי המכרז.

לעיון בפרטי המכרז לחץ כאן

חדשות האשכול

אשכול גליל מזרחי בע"מ הזמנה להגשת הצעות למתן יעוץ משפטי &

הודעה לתושביםנמצא כלב חולה כלבת בישוב דוב"ב   שלום רב

מכרז פומבי מס' 01/2018 לגיוס מימון משלים והפעלה עתידית של מ

מענה לשאלות הבהרה במכרז 01/2018 - מכרז פומבי לגיוס מימון משל

הודעה בדבר זוכה במכרז לאספקה והתקנת פחים לשקועי קרקע  

לכל חדשות האשכול

אירועי חברה ותרבות

אזור הגליל המזרחי והגולן

מגוון פעילויות עבור ותיקי דרום הגליל 

לכל האירועים

הרשמה לדיוור

* indicates required
שדה חובה
כתובת דוא"ל לא תקינה