מכרז פומבי לגיוס מימון משלים והפעלה עתידית של מרכז רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה רב נכותית בגליל המזרחי

מכרז פומבי מס' 01/2018

לגיוס מימון משלים והפעלה עתידית של מרכז רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה רב נכותית בגליל המזרחי

 

מכרז פומבי מס' 01/2018 לגיוס מימון משלים והפעלה עתידית של מרכז רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה רב נכותית בגלילהמזרחי

 

אשכול גליל מזרחי בע"מ מודיע בזאת על רצונו לקבל הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 01/2018 לגיוס מימון משלים והפעלה עתידית של מרכז רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה רב נכותית בגלילהמזרחי.

 

ישיבת הבהרות - תתקיים במשרדי האשכול ביום ראשון, תאריך 15.04.2018 בשעה 12:00.

המועד האחרון להגשת הצעות - יום ראשון, תאריך 13.05.2018, לא יאוחר מהשעה 12:00 במשרדי מנכ"ל האשכול – מרכז העסקים, צומת כ"ח, הגליל העליון.  

 

רכישת מסמכי המכרז והשתתפות במכרז - סך של 1,000 ש"ח (כולל מע"מ) שלא יוחזרו.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי האשכול בשעות העבודה. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

 

פרטים נוספים ושאלות הבהרה בכתב בלבד ניתן להגיש עד ליום שלישי, תאריך 17.04.2018 לא יאוחר מהשעה 12:00 לגב' רונה רנדל בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. יש לוודא קבלה באישור במייל חוזר.

 

מסמכי המכרז (כלל המסמכים יחדיו מהווים את הנוסח המלא של המכרז)

1. להורדת המכרז לחץ כאן

2. נספח 1 - קול קורא

3. נספח 2 - תשריט

4. נספח 38 - היתר בניה

5. הסכם שימוש במקרקעין בין אשכול גליל מזרחי למועצה אזורת מבואות החרמון לחץ כאן

6. פרוטוקול ישיבת הבהרות למכרז לחץ כאן

 

 

חדשות האשכול

פרוטוקול ישיבת הבהרות למכרז 01/2018 מכרז פומבי לגיוס מימון

מכרז פומבי מס' 01/2018 לגיוס מימון משלים והפעלה עתידית של מ

הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר היועצים ההנדסיים, מנהלי הפרוי

הודעה לתושביםנתפס תן חולה כלבת ביישוב כפר יובל   שלום

 מכרז פומבי מס' 03/2018לאספקת והתקנת מסתורי כלי אצירה ל

לכל חדשות האשכול

אירועי חברה ותרבות

אזור הגליל המזרחי והגולן

מגוון פעילויות עבור ותיקי דרום הגליל 

לכל האירועים

הרשמה לדיוור

* indicates required
שדה חובה
כתובת דוא"ל לא תקינה