מכרז פומבי מס' 05/2018 לאספקה, שירות ואחזקה של מערכת ניהול ובקרה על פינוי פסולת - מהדורה מעודכנת לאחר שלב שאלות ותשובות הבהרה

מכרז פומבי מס' 05/2018

לאספקה, שירות ואחזקה של מערכת ניהול ובקרה על פינוי פסולת

 

  1. 1. חברת אשכול גליל מזרחי בע"מ מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקה, שירות ואחזקה של מערכת ניהול ובקרה על פינוי פסולת עבור רשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ כמפורט בחוזה הקבלנות (להלן– החברה, העבודות, הרשויות, המכרז ו- החוזה, בהתאמה), הכול כמפורט במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות בהרחבה.
  2. 2. את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש במשרדי החברה, במשרדיה במרכז העסקים בצומת כוח, באמצעות שיק מזומן לפקודת החברה וזאת תמורת תשלום בסך 2,000 ₪ (כולל מע"מ), אשר לא יוחזרו או לחילופין לקבלם בקובץ PDF ע"י תשלום בדרך של העברה בנקאית רכישת חוברות המכרז תיעשה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00 החל מיום 22.02.2018.
    1. 3. ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו: הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.
  3. פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר חיים אלמליח מנהל איכות הסביבה באשכול גליל מזרחי באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. טלפון לוידוא קבלת דוא"ל 050-5501089.

4. מועד אחרון להגשת ההצעה - ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה, עד 21/3/2018 בשעה 14:00 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

 

לצפייה במהדורה מעודכנת של חוברת מסמכי המכרז הכלליים וחוזה המכרז לאחר שלב שאלות ותשובות הבהרה לחץ כאן

 

 

חדשות האשכול

אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לשירותי הובלת פסולת

הודעה לתושבים ביישובים בגליל כלבת בתן בקיבוץ דן   של

  מכרז 13/2018 לשירותי טיפול לרבות הטמנת פסולת מעורב

מכרז פומבי לביצוע עבודות בינוי אשכול גליל מזרחי בע"מ מודיע

הודעה לתושבים מקרים בהם מעורבים תנים החשודים כחולים בכלבת

לכל חדשות האשכול

אירועי חברה ותרבות

אזור הגליל המזרחי והגולן

מגוון פעילויות עבור ותיקי דרום הגליל 

לכל האירועים

הרשמה לדיוור

* indicates required
שדה חובה
כתובת דוא"ל לא תקינה