מכרז פומבי מס' 05/2018 - הארכת מועדים לשאלות הבהרה ולהגשת המכרז לאספקה, שירות ואחזקת מערכת לניהול ולבקרה על פינוי פסולת עבור רשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ

 

 

אשכול גליל מזרחי בע"מ – מכרז פומבי מס' 05/2018

לאספקה, שירות ואחזקת מערכת לניהול ולבקרה על פינוי פסולת עבור רשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ

 

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום ראשון 04.03.18 לא יאוחר מהשעה 08:00.

שאלות ניתן לפנות בכתב בלבד אל מנהל אגף איכות הסביבה חיים אלמליח במייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. יש לוודא קבלה בטלפון 050-5501089

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום רביעי ה14.03.18 לא יאוחר מהשעה 14:00 במשרדי האשכול – מרכז העסקים, צומת כ"ח, הגליל העליון.  

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי האשכול בשעות העבודה ובאתר האינטרנט של האשכול בכתובת www.eastgalil.org.il. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

לצפייה בפרוטוקול

 


 

חדשות האשכול

אשכול גליל מזרחי בע"מ הזמנה להגשת הצעות למתן יעוץ משפטי &

הודעה לתושביםנמצא כלב חולה כלבת בישוב דוב"ב   שלום רב

מכרז פומבי מס' 01/2018 לגיוס מימון משלים והפעלה עתידית של מ

מענה לשאלות הבהרה במכרז 01/2018 - מכרז פומבי לגיוס מימון משל

הודעה בדבר זוכה במכרז לאספקה והתקנת פחים לשקועי קרקע  

לכל חדשות האשכול

אירועי חברה ותרבות

אזור הגליל המזרחי והגולן

מגוון פעילויות עבור ותיקי דרום הגליל 

לכל האירועים

הרשמה לדיוור

* indicates required
שדה חובה
כתובת דוא"ל לא תקינה