הודעה על דחיית מועד הגשת מכרז פומבי מס' 7/2017 לאספקת מכונות טיאוט רחובות (בגדלים שונים) עבור רשויות מקומיות החברות באשכול

אשכול גליל מזרחי בע"מ מודיע בזאת על דחיית מועד הגשת מכרז פומבי מס' 7/2017 לאספקת מכונות טיאוט רחובות (בגדלים שונים) עבור רשויות מקומיות החברות באשכול.

 

לצפייה בפרוטוקול הבהרות

 

המועד האחרון להגשת הצעות: יום 22.10.2017 לא יאוחר מהשעה 13:00 במשרדי מנכ"ל האשכול – מרכז העסקים, צומת כ"ח, גליל עליון.  

רכישת מסמכי המכרז והשתתפות במכרז - סך של 5,000 ש"ח (כולל מע"מ) שלא יוחזרו.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי האשכול בשעות העבודה ובאתר האינטרנט של האשכול בכתובת www.eastgalil.org.il.

הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

פרטים נוספים ושאלות הבהרה בכתב בלבד עד ליום 1.10.2017 בשעה 13:00 למשרדי פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ, פקס' 09-7654314, דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. טל' לוידוא קבלה 09-7654315.

    

נורית צור-רבינו, מנכ"לית

אשכול גליל מזרחי בע"מ

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חדשות האשכול

מכרז פומבי מס' 7/2017 לאספקת מכונות טיאוט לניקוי רחובות עבו

אשכול גליל מזרחי בע"מ מודיע בזאת על דחיית מועד הגשת מכרז פומ

תשובות לשאלות המציעים למכרז זוטא 03/2017   לפרטי

ביום ראשון תחנך תחנת  חקר לפיזיקה  וטכנולוגיות מתק

פורום ראשי הרשויות נערך לחירוםפורום ראשי הרשויות אירח השבוע

לכל חדשות האשכול

אירועי חברה ותרבות

אזור הגליל המזרחי והגולן

מגוון פעילויות עבור ותיקי דרום הגליל 

לכל האירועים

הרשמה לדיוור

* indicates required
שדה חובה
כתובת דוא"ל לא תקינה