הודעה על דחיית מועד הגשת מכרז פומבי מס' 7/2017 לאספקת מכונות טיאוט רחובות (בגדלים שונים) עבור רשויות מקומיות החברות באשכול

אשכול גליל מזרחי בע"מ מודיע בזאת על דחיית מועד הגשת מכרז פומבי מס' 7/2017 לאספקת מכונות טיאוט רחובות (בגדלים שונים) עבור רשויות מקומיות החברות באשכול.

 

לצפייה בפרוטוקול הבהרות

 

המועד האחרון להגשת הצעות: יום 22.10.2017 לא יאוחר מהשעה 13:00 במשרדי מנכ"ל האשכול – מרכז העסקים, צומת כ"ח, גליל עליון.  

רכישת מסמכי המכרז והשתתפות במכרז - סך של 5,000 ש"ח (כולל מע"מ) שלא יוחזרו.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי האשכול בשעות העבודה ובאתר האינטרנט של האשכול בכתובת www.eastgalil.org.il.

הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

פרטים נוספים ושאלות הבהרה בכתב בלבד עד ליום 1.10.2017 בשעה 13:00 למשרדי פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ, פקס' 09-7654314, דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. טל' לוידוא קבלה 09-7654315.

    

נורית צור-רבינו, מנכ"לית

אשכול גליל מזרחי בע"מ

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חדשות האשכול

  פרוטוקול מס' 6 - מענה לשאלות הבהרה מכרז פינוי פסולת

  שמחים לשתף את פירות המאמץ המשותף של רשויות האזור עם

  פרוטוקול מס' 5 - הודעה על הארכת מועדי מכרז פינוי פסו

להלן פרוטוקולי הבהרות ודחיית מועדים:   פרוטוקול הבהרה

מכרז פומבי מס' 03/2017 למשרת כלבן/ית לכלביות צפת וקצרין &nb

לכל חדשות האשכול

אירועי חברה ותרבות

אזור הגליל המזרחי והגולן

מגוון פעילויות עבור ותיקי דרום הגליל 

לכל האירועים

הרשמה לדיוור

* indicates required
שדה חובה
כתובת דוא"ל לא תקינה