שותפים

משרד הפנים

המשרד הממשלתי האחראי על השלטון המקומי, אשכולות הרשויות, דוגמת אשכול גליל מזרחי, תכנון ובנייה רישוי עסקים, חופי הרחצה, החלת שעון הקיץ, הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות.

 

משרד האוצר

משרד האוצר הינו המשרד הכלכלי המרכזי של ממשלת ישראל והוא האחראי על קביעת המדיניות הכלכלית של הממשלה. תפקידיו המרכזיים הם: תכנון וביצוע המדיניות הכלכלית-פיסקאלית של מדינת ישראל, ויסות הפעילות הכלכלית והעסקית במשק, קביעת תקציב המדינה השנתי לפעילות הממשלה וחלוקתו למשרדי הממשלה השונים וניהול הכנסות המדינה וגביית המיסים הישירים והעקיפים.
כמו כן מופקד המשרד על פעילותן של כלל החברות הממשלתיות, על קביעת מדיניות השכר והסכמי העבודה במגזר הציבורי ועל ניהול נכסי המדינה. המשרד אף מפקח על גופים מרכזיים בשוק ההון.

משרד החינוך

משרד החינוך אחראי על מערכת החינוך בישראל, ובכלל זה גנים, בתי ספר, השכלה גבוהה וחינוך בלתי פורמלי.

בעבר היה משרד החינוך אמון גם על כלל הפעילות התרבותית בישראל כגון: קולנוע, תיאטרון, מוזיקה וכן על ענפי הספורט והעיסוק הספורטיבי בישראל. בתחום זה נכללו בין השאר תמיכה בספורטאים ישראלים וארגון השתתפות ישראלית באירועי ספורט בינלאומיים כדוגמת האולימפיאדה. כיום האחריות על תחומי התרבות והספורט הועברה למשרד התרבות והספורט.

אלכא - המכון למנהיגות וממשל, גוינט ישראל

המכון למנהיגות וממשל הוקם על בסיס אלכא, בעבר אגף בג'וינט ישראל המתמחה בהדרכות לבכירים.

כיום, המכון מהווה סביבה ייחודית שבה מנהיגים מכלל המגזרים: הציבורי, העסקי, החברתי, המוניציפלי והפילנתרופי, יכולים לשתף פעולה בנושאים החברתיים המהותיים לקיומה של מדינת ישראל. תכניות המכון פועלות להובלת שינוי מדיד ובר קיימא לטובת קידום איכות חייהם של תושבי מדינת ישראל.

 

 

אורבניקס

אורבניקס הינה חברה לתכנון כלכלי, אורבני וסביבתי החברה בעלת התמחות בתחום המוניציפאלי והציבורי. בצוות אורבניקס מתכנני ערים ואזורים, כלכלנים, בוגרי מנהל עסקים, שמאי מקרקעין, מתכננים סביבתיים וגיאוגרפים בעלי ניסיון רב הן בתכנון ובייעוץ אסטרטגי-כלכלי והן בארגון והפעלה של תהליכי שיתוף הציבור בתכנון.

הקריה לרפואה ומחקר בגליל

העמותה "הקריה לרפואה ומחקר בגליל" הוקמה במטרה לקדם ולפתח את תחום האקדמיה, המדע, המחקר והרפואה בגליל המזרחי. העמותה הוקמה בעקבות התאגדות של 15 ראשי השרויות מהגליל המזרחי והגולן ובראש העמותה עומד פרופסור דן לבנון.

מגבית קנדה

המגבית המאוחדת לישראל בקנדה הינו ארגון גג, המייצג בארץ את 15 הפדרציות היהודיות ברחבי קנדה. אנו במגבית קנדה מבטיחים, כי כל תרומות יהודי קנדה יגיעו למטרותיהן המדויקות כפי שהוגדרו מלכתחילה. מעבר לפיקוח על קרנות התרומה הקנדיות, פועלת מגבית קנדה בארבעה תחומים עיקריים: תוכניות, פרוייקטים, מלגות ומשלחות.

מגבית בריטניה

משקיעים בנוער ובחינוך, בישראל ובבריטניה.
תוכניות מגבית בריטניה בנויות סביב נוער וחינוך – שני נושאים אלו הם לדעתנו מפתח לעתיד בטוח.
אנו מאמינים שעתיד עם ישראל ועתיד יהדות התפוצות תלויים זה בזה וכי המגבית יוצרת את ה"גשר החי" בין שתי הקהילות.
ההתמקדות העיקרית שלנו בנוער וחינוך פועלת בשותפות עם תוכניות העוסקות בתשתית חברתית ובפיתוח וחיזוק קהילות. עם שותפינו אנחנו בונים תוכנית ארוכת טווח להתחדשות וליכולת התאוששות מהירה, תוך יצירת מוסדות מקומיים, שירותים והזדמנויות שיאפשרו שגשוג של כל הקהילות – יהודיות ולא יהודיות, עירוניות וכפריות, באזור מועד לסכסוכים.

קרן רש"י

קרן רש"י הינה אחת הקרנות המשפחתיות הפרטיות המובילות בישראל. הקרן, אשר נוסדה לפני 25 שנה, בשנת 1984,אך שורשיה מגיעים עד לאמצע המאה ה-19 , פועלת על פי חזון בעל שתי פנים: במישור הלאומי פועלת הקרן לחיזוק המערכות המשרתות את השכבות הפגיעות ביותר בחברה הישראלית. ברמת הפרט פועלת הקרן לסייע לילדים, נוער ומשפחות שגורלם לא שפר עליהם לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בהם ולבנות חיים עצמאיים כחברים תורמים בקהילה.

קרן ראסל ברי

קרן ראסל ברי מממשת את הערכים של ראסל ברי המנוח באמצעות השקעותיה הפילנתרופיות, בעיקר בארה"ב ובישראל. עיקר התמקדותה של הקרן בתרומותיה בישראל הינו בתחום החינוך לזהות יהודית ע"י פרויקטים לקידום יוזמות חינוכיות בתחום זה בקרב בני נוער במגזר החילוני, פיתוח הפריפריה עם התמקדות בפרויקטים לפיתוח כלכלי של אזור הצפון ובכלל זה יוזמות לסיוע למגזרי המיעוטים וקידום מכוני מחקר וכן תמיכה בפרויקטים לחיזוקה של העיר ירושלים בתחומי התרבות הכללית בעיר.

החטיבה להתיישבות

החטיבה להתיישבות פועלת במסגרת ההסתדרות הציונית העולמית ועוסקת מטעם ממשלת ישראל בהקמת ישובים כפריים בטיפול בישובים וביסוסם ובמימון מלא מתקציב מדינת ישראל.

בהתאם להחלטות ממשלת ישראל, ועל פי חוזה שנחתם בין הממשלה ובין ההסתדרות הציונית העולמית בשנת 2000, פועלת החטיבה בגולן, בשומרון,בהרי בנימין ויהודה, בבקעת הירדן, בהר חברון וגוש קטיף (עד פינויו בספטמבר 2005).

משנת 2004 נוספו, על פי החלטת הממשלה, אזורי הגליל והנגב.

חדשות האשכול

אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לשירותי הובלת פסולת

הודעה לתושבים ביישובים בגליל כלבת בתן בקיבוץ דן   של

  מכרז 13/2018 לשירותי טיפול לרבות הטמנת פסולת מעורב

מכרז פומבי לביצוע עבודות בינוי אשכול גליל מזרחי בע"מ מודיע

הודעה לתושבים מקרים בהם מעורבים תנים החשודים כחולים בכלבת

לכל חדשות האשכול

אירועי חברה ותרבות

אזור הגליל המזרחי והגולן

מגוון פעילויות עבור ותיקי דרום הגליל 

לכל האירועים

הרשמה לדיוור

* indicates required
שדה חובה
כתובת דוא"ל לא תקינה