פורום ראשי רשויות


לאחר מלחמת לבנון השנייה, בחורף 2006, הוקם פורום ראשי רשויות בגליל המזרחי ביוזמתו של אהרון ולנסי, ראש מועצה אזורית הגליל העליון דאז, במטרה לפעול באיחוד כוחות בעבודת הרשויות מול הממשלה ובעבודה מול תורמים.

בשלב הראשון פורום ראשי הרשויות החל במיפוי ובחינה אסטרטגית של צרכי האזור, שלאחריה נתנו המלצות לפיתוח אזורי, כלכלי וחברתי. בהמשך הפורום פעל וקידם נושאים שונים שהבולט בהם הוא הקמת הפקולטה לרפואה בגליל, שבצפת.

יכולתם של ראשי הרשויות להסכים ולהתאחד סביב מיקום הפקולטה בצפת, סייע בקידום התהליך בצורה משמעותית, מהירה ויעילה. התכנסותם של מנהיגי האזור לכדי פורום אחד שמטיל את כל כובד משקלו הפוליטי והציבורי על הקמת הפקולטה בצפת, השפיעה רבות על נכונותה של הממשלה לאמץ החלטה זו.

הקמת הפקולטה לרפואה בצפת כבר החלה לתת אותותיה והשפעתה על מרקם החיים באזור והצפי הוא להשפעה הולכת וגוברת בתחומים שונים. מהלך זה הוכיח את חשיבות שיתוף הפעולה בין הרשויות והדגיש את העוצמה הטמונה בשיתוף פעולה לקידום אזור הגליל המזרחי.

כיום עומד בראש פורום ראשי הרשויות, ראש מועצה אזורית גולן, אלי מלכה.
חברי הפורום מתכנסים באופן תדיר ודנים בנושאים אזוריים, קובעים את החזון, המדיניות ואבני הדרך שאותה מיישם ומוציא אל הפועל האשכול. באופן זה החליט הפורום להתמקד בנושאים הבאים:

1. פיתוח מערכות החינוך ותמיכה במהלכים אזוריים לטיפוח תלמידים במקצועות המדעים, המוסיקה והספורט.

2. השקעה בפיתוח מערכות אזוריות משותפות לתמיכה באנשים עם מוגבלויות ובמסגרת זו הקמת מסגרות טיפול
ותעסוקה, כמו גם בתי ספר לאוכלוסיות מיוחדות.

3.פיתוח תעשייה מובילה ותעסוקה איכותית לתושבי האזור.

4. שיפור תשתיות הכבישים והתחבורה הציבורית באזור ואליו.

חדשות האשכול

פרוטוקול ישיבת הבהרות למכרז 01/2018 מכרז פומבי לגיוס מימון

מכרז פומבי מס' 01/2018 לגיוס מימון משלים והפעלה עתידית של מ

הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר היועצים ההנדסיים, מנהלי הפרוי

הודעה לתושביםנתפס תן חולה כלבת ביישוב כפר יובל   שלום

 מכרז פומבי מס' 03/2018לאספקת והתקנת מסתורי כלי אצירה ל

לכל חדשות האשכול

אירועי חברה ותרבות

אזור הגליל המזרחי והגולן

מגוון פעילויות עבור ותיקי דרום הגליל 

לכל האירועים

הרשמה לדיוור

* indicates required
שדה חובה
כתובת דוא"ל לא תקינה