icon
אודות האשכול

אשכול גליל מזרחי הינו תאגיד עירוני אזורי, שנועד לקדם ראייה אזורית ושת"פ אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות.

האשכול מקדם גם שת"פ אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות.ובין השלטון המרכזי (משרדי ממשלה), מתוך הבנה כי ביחד כוחן של הרשויות גדל הן מבחינה כלכלית והן ביכולת ההשפעה שלהן.

שיתופי הפעולה אותם מקדמות הרשויות נוגעים הן לשירותים מוניציפאליים בתחום אחריותן, בהם ניתן למצוא יתרון לגודל באמצעות עשייה משותפת; והן בנושאים הקשורים בחיזוק החוסן האזורי והצמחת הגליל המזרחי ובמיוחד בנושאים הקשורים בשיפור איכות החיים של התושבים ויצירת מאזן הגירה חיובי אל האזור.

האשכול הוקם כחלק ממיזם האשכולות הארצי ומהווה את הזרוע הביצועית של פורום ראשי הרשויות של הגליל המזרחי והגולן. בחודש יוני 2012 החל תהליך ההתאגדות של אשכול רשויות גליל מזרחי. בחודש ינואר 2013 הושלם תהליך ההתאגדות והאשכול נרשם כחברה בע"מ בעלת מעמד מלכ"ר.

חברות באשכול 18 רשויות בסך הכל לפי הפירוט הבא:

ארבע עשרה רשויות מקומיות: קריית שמונה, צפתמטולה, קצרין, יסוד המעלה, ראש פינה,טובא -זנגריה, חצור הגלילית, גוש חלב, מג'דל שמס, בוקעתא, עין קיניא, עג'ר ומסעדה.

ארבע רשויות אזוריות: גליל עליון, גולן, מרום הגליל, ומבואות חרמון.

 

האשכול מתוקצב על ידי הרשויות החברות בו, משרד הפנים, משרד האוצר והמכון למנהיגות וממשל בג'וינט-ישראל.

חדשות האשכול

אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לשירותי הובלת פסולת

הודעה לתושבים ביישובים בגליל כלבת בתן בקיבוץ דן   של

  מכרז 13/2018 לשירותי טיפול לרבות הטמנת פסולת מעורב

מכרז פומבי לביצוע עבודות בינוי אשכול גליל מזרחי בע"מ מודיע

הודעה לתושבים מקרים בהם מעורבים תנים החשודים כחולים בכלבת

לכל חדשות האשכול

אירועי חברה ותרבות

אזור הגליל המזרחי והגולן

מגוון פעילויות עבור ותיקי דרום הגליל 

לכל האירועים

הרשמה לדיוור

* indicates required
שדה חובה
כתובת דוא"ל לא תקינה